Slike mirakler kan redde Arendal fra nedrykk

foto