Sto frem med sterk historie: - Responsen har vært enorm