Den fotballgale organisten i Arendal hadde hyllesten klar