• Oktober 2019: Rykket ned • Januar 2020: Rykket opp