PEKER SEG UT: Lagkaptein Siri Aaserud (t.v.) får Granes ambassadørpris, mens Grete Skindlo er Årets Ildsjel. Her er duoen i Sør Amfi torsdag 11. februar, med 1. divisjonslaget i bakgrunnen. Foto: IK Grane Arendal Allianse

Hedret med Grane-utmerkelser

INNSENDT: Fire pådrivere i IK Grane Arendal Allianse har fått velfortjente utmerkelser.

Allianseklubben IK Grane er en av byens ledende kulturbærere gjennom drift av idrettsklubben siden 1902.

Klubben har hatt et mangslungent engasjement i byen gjennom årene.

Idrettsplassen på Myrene, Bjønnes, Nygårdsbakken, Granestua med løypene rundt, og Granehallen med Skydebanen på anleggssiden, og fotball, ski, skøyter, svømming, friidrett, orientering, håndball, bridge, sangkor med mer på aktivitetssiden.

Klubben har i noen år hatt et stabilt medlemstall på cirka1200–1300 medlemmer.

Enhver forening eller lag er avhengig av dugnadsånden til sine tillitsvalgte, trenere, oppmenn og alle andre som sørger for å legge forholdene til rette for at barn og unge, bredde og topp kan drive sin idrett under best mulig forhold.

Noen av våre medlemmer tar ekstra tak, føler ekstra ansvar, og blir med tiden viktige bærebjelker i «Grane-huset».

Normalt tildeles heder og ære i forbindelse med Granerevyens premiere, men restriksjoner på grunn av Covid-19-pandemien satte denne tradisjonen på pause.

Tildelingene ble derfor «desentralisert» og holdt innenfor respektive kohorter.

Årets Ildsjel: Grete Skindlo

«Tromøy-geita» Grete har vært prosjektleder for IK Granes arbeid med å etablere et topplag i damehåndball. Dette «Jenteløftet» startet opp i 2013.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Spesielt vil klubben rose henne for hennes innsats i alle år i forbindelse med. damelagets arrangementer – det er stort apparat som skal fungere og mange involverte som skal få sine beskjeder.

I tillegg til store administrative oppgaver her har hun også hatt stort ansvar for å skaffe klubben sponsormidler.

Vi kan trygt si at Gretes formidable innsats har bidratt sterkt til å løftet damehåndballen i byen mange hakk og gitt unge jenter nye lokale håndballhelter som inspirerer til egen utvikling.

Allerede fra første stund da jenteløftet ble lansert og fram til dags dato har Grete Skindlo lagt ned en formidabel innsats og vært en garantist for satsingen. Hun er like engasjert nå som da, selv om det har vært mange sportslige opp og nedturer i årene jenteløftet har eksistert. Hun aldri gitt opp og har alltid gått på igjen foran hver sesong med like stor glød og optimisme. For styret i håndballgruppa har dette vært en forutsetning for at klubben har kunnet være offensiv i sin jentesatsing.

Gretes bidrag har uten tvil utviklet og profesjonalisert klubben.

Profil, mediene og arrangement har fått en helt ny standard og kan måle seg med det beste klubbene i landet. Det får vi stadig høre når våre motstandere kommer på besøk til Sør Amfi.

Likevel er det den sosiale rammene gjennom alle år som kanskje er det viktigste bidraget til Grete og det har vært meget viktige både for det sportslige apparatet og ikke minst for jentene.

Gjennom hennes langvarige innsats og engasjement er det igjen tvil om at vi kan si at Grete Skindlo både er mor til «Jenteløftet» og jentene.

Grane Ambassadør: Siri Aaserud

Dette er en av klubbens symboler for hedring av medlemmer for god innsats gjennom flere år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I statuttene for denne tildelingen står det:

«IK Granes Ambassadørpris går til medlem som nærmer seg en «institusjonsstatus» i og utenfor klubben.

Han eller hun må – i årevis – ha representert klubben på en forbilledlig måte – slik at medlem og klubb nevnes i samme åndedrag.

Det deles ut inntil én ambassadørpris pr. år og prisen honoreres med et bilde av klubbens historie (tegnet av Øystein Bjørløv)»

Siri Aaserud (29) er kaptein på håndballens damelag i 1. divisjon.

Hun kommer opprinnelig fra Øyestad, men det er ikke til hinder for at hun har ledet laget – ikledd Granedrakt – på en forbilledlig måte siden hun kom til klubben i 2014 – som kaptein fra første stund.

Ett hvert lag trenger lederskikkelser. Siri er en slik type; ei som har de gode holdningene, som går foran og viser vei, men samtidig tar ansvar for å rydde der det er nødvendig, ei som støtter og har omsorg for laget og samtidig har pushe sine medspillere når hun må.

Hun er ung i forhold til de tidligere mottakere, og det viser kun hvilket inntrykk hun har gjort.

Æresmedlemmer: Ellinor Bentzen Fossestøl og Eylert Ellefsen

Æresmedlemskapet er klubbens høyeste utmerkelse og tildeles crème ala crème av dem som tar dette ekstra ansvaret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Felles for alle er at de skulle blitt tildelt Æresmedlemskapet for lenge siden.

ÆRESMEDLEMMER: Ellinor Bentzen Fossestøl og Eylert Ellefsen. Foto: Allianseidrettslaget IK Grane Arendal

Ellinor Bentzen Fossestøl er tildelt klubbens høyeste utmerkelse.

Hun kom til Grane som ung lovende friidrettsjente på 70-tallet.

I 1990 finner vi hennes første styreverv i klubben – før hun nesten kontinuerlig bidrar med sitt lune vesen som friidrettstrener for barn og ungdom – en oppgave hun fremdeles utøver lenge etter at egne barn har blitt voksne.

Alle kjenner Ellinor som fikk klubbens «ildsjelpris» i 2007, klubbens Hederstegn i 2008 og «Agderpostens Honnørskje» i 2012.

Også Eylert Ellefsen ble tildelt Æresmedlemskap.

Han har vært en stor ressurs i klubben siden 70-tallet. Først som habil fotballspiller – deretter som engasjert styremedlem og trener for aldersbestemte lag i en mannsalder eller to.

Han har i mange av sine styreperioder vært leder av eller hatt økonomiansvaret i fotballgruppa, vært medlem av Bjønnes-utvalget.

De siste årene har han vært medlem av Allianse-styret med ansvar for strategiplan og web-sider og mye mer.

Han har vært revisor for Arendal idrettsråd og medlem av styret i Agder Fotballkrets.

Eylert mottok klubbens hederstegn i 2001, «Agderpostens Honnørskje» i 2008, Sparebanken Sør’s Utviklingspris i 2009, Silkeborg I.F.’s sølvnål i 2016.

Innsendt av Nils Morten Kirkedam Blakstad for Granerådet