NØKKELPERSONER: Bjarne Tufte (friidrett, t.v.), Andreas Sælsbråten (orientering) og Jan Martin Grindheim (fotball) har på hver sin måte satt sitt preg på allianseidrettsklubben IK Grane. Foto: IK Grane

Bærebjelker i Grane hedret

INNSENDT: Disse tre Grane-medlemmene har fått utmerkelser for sitt brennende engasjement i klubben over mange år.

IK Granes hederstegn tildeles Bjarne Tufte (friidrett), Jan Martin Grindheim (fotball) og Andreas Sælsbråten (orientering).

Allianseklubben IK Grane er en av byens ledende kulturbærere gjennom drift av idrettsklubben siden 1902.

– Avhengig av dugnadsånden

Klubben har hatt et mangslungent engasjement i byen gjennom årene – Idrettsplassen på Myrene, Bjønnes, Nygårdsbakken, Granestua med løypene rundt, og Granehallen med Skydebanen på anleggssiden – fotball, ski, skøyter, svømming, friidrett, orientering, håndball, bridge, sangkor med mer på aktivitetssiden.

Klubben har i noen år hatt et stabilt medlemstall på cirka 1.200-1.300 medlemmer.

Enhver forening eller lag er avhengig av dugnadsånden til sine tillitsvalgte, trenere, oppmenn og alle andre som sørger for å legge forholdene til rette for at barn og unge, bredde og topp kan drive sin idrett under best mulig forhold.

Noen av våre medlemmer tar ekstra tak, føler ekstra ansvar, og blir med tiden viktige bærebjelker i «Grane-huset».

Tradisjon på pause

Normalt tildeles heder og ære i forbindelse med Granerevyens premiere, men restriksjoner på grunn av covid-19-pandemien satte denne tradisjonen på pause.

Tildelingene ble derfor «desentralisert» og holdt innenfor respektive kohorter.

Hederstegnet tildeles med følgende begrunnelse:

Bjarne Tufte

Bjarne var en habil friidrettsutøver på midten av 90-tallet der seieren på 800 meter innendørs i sørnorsk mesterskap i 1995 rager høyt.

Han var medlem av friidrettsstyret fra 2012 og overtok som leder i 2017. Dette var en post han hadde frem til 2020, men han fortsatte som styremedlem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fra 2021 har han overtatt ansvaret for Skagerrakmila.

I Bjarnes tid som leder har medlemstallet i friidrettsgruppa økt jevnt, spesielt blant de yngste årsklassene.

Selv om Bjarne har hatt hjelp fra friidrettsstyret og trenerne, så har hans lederegenskaper og store engasjement særlig kommet til uttrykk ved våre arrangementer for barn og ungdom.

Det bør også nevnes at Bjarne har to arbeidssteder: Arendal og Tonstad i Sirdal.

Det innebærer at han fra tid til annen må reise fra Tonstad til Arendal for å delta på ulike møter.

Dette viser hvilket engasjement han har for klubben.

Jan Martin Grindheim

Han har vært med i fotballen i mer enn 15 år og hadde de første årene ansvar for et guttelag.

De siste 8-10 årene har han bygget opp jentefotballen i klubben. Han har vært medlem av styret det siste året.

Andreas Sælsbråten

Som 16-17-åring på midten av 1990-tallet ble han med og arrangerte orienteringsløp med spesiell kompetanse på elektronisk tidtaking – før de fleste andre tok dette systemet i bruk.

Hans engasjement og serviceinnstilling førte til at klubben kunne opprettholde sitt høye nivå som arrangør.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Andreas har vært velvillig kursholder i programvare for markedsføring, påmelding, postkontroll, tidtaking og resultatservice for løp.

Andreas var med på å utarbeide arrangørmanualer for kretsen for bruk ved arrangement av nærløp og kretsløp.

Han var styremedlem i Grane Orientering i perioden 2003 – 2012 og fra 2017, styremedlem i Aust-Agder Orienteringskrets fra 2003-2011 og fra 2016 der han har fungert som sekretær med store organisasjonsoppgaver.

Med vennlig hilsen

Nils Morten Kirkedam Blakstad, for Granerådet