SYKKEL: Går du av sykkelen i gangfeltet? Foto: Frank Johannessen

Vikeplikt og slikt

Finn Østebø ber Måkulf minne om en viktig vikeplikt som det ser ut som mange både syklende og kjørende ikke vet om.

– Skal en syklist (og el-syklist) krysse en vei i gangfelt ved å sykle over, har syklisten vikeplikt for den kjørende på veien etter trafikkreglene § 7 nr. 4.

Skal syklisten ha samme fordel som gående i et slikt felt, må han gå av sykkelen.

Som bilist og syklist ser det nesten ut til at det er det motsatte som praktiseres.

Hvis en syklist kommer relativt fort kan dette skape ekstra farlige situasjoner.

Hvis jeg som syklist nærmer meg et gangfelt, stopper kjørende ofte unødvendig opp. Tydeligvis innstilt på at jeg da skal sykle over gangfeltet.

Men jeg går selvfølgelig av sykkelen og går over!

Jeg har også sett voksne som sykler over gangfelt sammen med mindre barn.

Håper alle får en fin sykkelopplevelse i sommer!

Finn Østebø