TRIO: Diakonene Else Marie Treldal i Froland, Anita Våge i Barbu og Trygve Bergland i Grimstad. Foto: Innsendt Sideblikk

Starter sorggrupper for enker og enkemenn

Diakonene Else Marie Treldal i Froland, Anita Våge i Barbu og Trygve Bergland i Grimstad inviterer til sorggrupper i Arendal og omegn.

Denne artikkelen er innsendt av Trygve Bergland via sideblikk.agderposten.no:

Kirken har en lang tradisjon med å følge opp etterlatte som har mistet en av sine nærmeste.

Like over påske, starter vi opp to sorggrupper for enker og enkemenn, en i Arendal og en i Grimstad, selvfølgelig med et forbehold om at koronasituasjonen tillater det.

Samarbeid

Diakonene i Barbu, Froland og Grimstad samarbeider tett om sorggrupper i distriktet.

Vi arrangerer sorggrupper fordi vi har gode erfaringer med viktigheten av å få satt ord på følelser etter tap og møte andre mennesker i samme situasjon.

Mål = finne styrke

Målsettingen er at man gjennom gruppesamværet finner mer av sin egen styrke til å leve videre med det tapet man har opplevd. Dette tror vi skjer som en prosess, der man deler og lytter til hverandre i gruppa.

Samtalen er vårt «verktøy». Den kan gi deltakerne anledning til å finne gjenkjennelse, støtte, utfordring og mot til å gå gjennom sorgen og smerten. Alle som har behov for sorggruppe inviteres til å delta, uavhengig av tro og livssyn.

Vi holder grupper selv og vi har flere dyktige frivillige med oss på laget.

Kontakt

Gruppelederne har selv erfaring med sorg, sorgprosess og gruppeveiledning gjennom egne erfaringer og kursing.

En sorggruppe har alltid to ledere.

Er du som etterlatt interessert i å delta, eller å vite mer om sorggruppene i Arendal og Grimstad, ta kontakt med diakon i Grimstad, Trygve Bergland, tlf 37 09 01 25, e-post: diakon@grimstad.kirken.no