Nordisk kontor er lagt ned etter 30 år

Etter tre tiår med nordisk innsats, er Nordisk informasjonskontor i Arendal lagt ned. Historia er samla i bok.

Artikkelen er sendt inn av avtroppet dagleg leder, Jan Kløvstad, som har publisert den på sideblikk.agderposten.no:

Vi skaper entusiasme for Norden! Det er tittelen på den splitter nye boka om Nordisk informasjonskontor Norge, om 30 år med stor nordisk innsats.

SAMARBEID: Elevar frå Sam Eyde videregående var med på å restaurere Den grønne synagogen i Rezekne. Foto: Riksantikvaren

136 gjennomillustrerte sider, med artiklar om Latvia-samarbeid, Interreg, nordisk litteratur, Norden i Arendalsuka, Nordiske dagar i Jylland, Kjæmpestaden, informasjonsarbeid over heile Norge — og mykje, mykje meir.

Skagerrak-Olsen

Den aller første sjefen på kontoret var Harald Olsen i 1990. Han sette i gang så mykje samarbeid over Skagerrak at Agderposten kalla han Skagerrak-Olsen.

Neste sjef var Tore Tunold, som blant anna sette i gang det omfattande samarbeidet mellom Arendal og Aust-Agder og Rezekne i Latvia.

Kjæmpestaden

Kristin Lundby starta både lokalhistorisk nettverk og kulturnettverk rundt Skagerrak, og stod i spissen for imponerande norske dagar i Jylland i 1995.

Etter at Lundby blei kultursjef i Arendal, overtok Unni Ramsvatn, som blant anna stod i spissen for den store kvinnekonferansen Fasett i 2002 og var den som tok initiativet til den enorme byfesten Kjæmpestaden.

Hilde Lona førte kontoret inn i store Interreg-prosjekt, og var ein berebjelke saman med konsulent Christin Bjerke i mange år.

JUBILEUMSBOK: Historia om Nordisk samarbeid fra 1990 til 2020.

Lesehefte

Heilt sidan 2004 til nå har Christin Bjerke laga dei populære årlege nordiske lesehefta og vore sekretær for Rezekne-samarbeidet.

Nå har ho og avtroppande dagleg leiar Jan Kløvstad redigert ei fyldig bok om Arendal i Norden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men ved årsskiftet blei kontoret lagt ned. Etter at støtta frå Nordisk ministerråd ikkje lenger var øyremerka, har landsstyret i Foreningen Norden til stor overrasking for både ministerrådet, fylkeskommunen, Kulturdepartementet og Arendal kommune valt å bruke det nordiske tilskotet til andre oppgåver.

DRIFTIG TRIO: Dei tre daglege leiarane Unni Ramsvatn (f.v.), Hilde Lona og Kristin Lundby ved 25-årsjubileet i 2015.

Boka, gitt ut på Bokhuset Forlag, har fått den optimistiske og dekkande tittelen Vi skaper entusiasme for Norden!

2007: Styret i Kjæmpestaden i 2007, med initiativtakar Unni Ramsvatn som nr. 4 frå venstre og etterfølgar Torbjørg Breivik som nr. 5. Ordførar Torill Rolstad Larsen heilt til høgre. Frå venstre styremedlemmene Lise Engesæth, Geir Fredrik Sissener og Anne Marie Beyer. Foto: Innsendt