IVRIG: Lærke Forman er nylig avgått styreleder og er sammen med mannen Erlend Grendstad initiativtaker til Moland Andelslandbruk som startet i 2017. Foto: Innsendt Sideblikk

Mange vil bli hobbybønder - andelslandbruk med venteliste

Moland Andelslandbruk har venteliste for andre år på rad.

Denne artikkelen er innsendt av Tina Jensen og Juliane Andrea Josephsen, i styret i Økologisk Agder – via sideblikk.agderposten.no:

Stadig flere ønsker å bli deltidsbønder. Det vitner økningen i antall andelslandbruk i Norge. Også på Agder gjenspeiles etterspørselen etter lokale, økologiske grønnsaker. Moland Andelslandbruk mellom Arendal og Tvedestrand er et av disse. Her er det venteliste for andre år på rad.

Trekløver bak

Økologisk Agder kåret nylig Årets Økohelt Agder.

Prisen gikk til trekløveret som startet Moland Andelslandbruk, Erlend Grendstad, Lærke Forman og Gerald Ottersland.

Moland Andelslandbruk ble startet i 2017 med 29 andeler. De siste årene har dette økt til 40 andeler. Siden 2019 står flere håpefulle på venteliste.

Moland andelslandbruk er et av fem andelslandbruk på Agder hvorav alle dyrker etter økologiske prinsipper.

Lærke er primus motor og nylig avgått styreleder etter fem års iherdig innsats.

Erlend er den tålmodige gartneren på andelsgården med mange års erfaring med økologisk grønnsaksdyrking fra forskjellige gårder i Europa. Tidligere melkebonde Gerald, leier ut jordet sitt, bistår med mye kunnskap og tar det tyngste arbeidet med traktoren. Han har og en andel med familien sin.

SJELDEN HVIL: Sjefsgartner Erlend Grendstad i sjelden hvilepositur - ganske sikkert etter en god arbeidsøkt på åkeren i lag med de andre andelshaverne. Foto: Innsendt Sideblikk

Fra jord til bord

Erlend og Lærke, med flere ildsjeler og med god hjelp av Gerald, har skapt en plass hvor handlingsbåren kunnskap står i sentrum.

I år skal kun 75 prosent av åkeren dyrkes. De resterende 25 prosent av jorda skal hvile og beplantes med nitrogenfikserende belgvekster slik at jordfruktbarheten økes.

Uten plantevernmidler og kunstgjødsel er det nødvendig å spille på lag med naturen.

I tråd med økologiske dyrkingsprinsippene dyrkes det et mangfold av grønnsaker, og det drives vekstskifte slik at de ulike plantene roteres fra år til år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Innimellom grønnsakradene vokser blomster for å trekke til seg pollinerende insekter.

Så andelshaverne får ikke bare grønnsaker, bær og urter, men tilhørighet til et rekreasjonssted, et mangfoldig fellesskap og kunnskap og forståelse for maten.

SAMARBEID: Forman og Grendstad møtte Ottersland på en samling for andelslandbruk. Den tidligere melkebonden bistår med kunnskap og traktorhjelp. I tillegg til å leie ut jordene sine til andelslandbruket, har han og familien en andel. Foto: Innsendt Sideblikk

Forsøk på urkorn

Andelsgården er stadig i utvikling. De har gjort forsøk med urkornet emmer.

Det er planer om å starte med honningbier. Flere interessegrupper er etablert- blant annet for å starte et permakulturprosjekt.

På Agder hvor vi har naturgitte forhold for å dyrke mere frukt og grønt, er dette et av mange viktige bidrag for å opp produksjonen av grønnsaker. Moland tilrettelegger for kunnskapsdeling, utforskning og krysspollinering av ideer og dyrkemåter.

Startet i 2006

Andelslandbruk er et samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret og avlingene deles. Det finnes ulike modeller.

Omsetningsformen etterstreber bærekraft i alle ledd.

Det første andelslandbruket ble etablert i Norge i 2006, på Øverland gård i Bærum.

Fra og med 2015 har antallet vokst kraftig. De fleste andelslandbrukene produserer grønnsaker, men flere har egg, mel, kjøtt og honning.

Kurven er oppadgående – I 2019 ble det etablert 7 nye andelslandbruk, og i 2020 var det enn fordobling antallet som startet opp.

93 steder nå

Per februar 2021 finnes det 93 andelslandbruk i Norge, fordelt på landets fylker.

Andelslandbruk.no driftes av andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi i Økologisk Agder ønsker Moland Andelslandbruk lykke til i fremtiden.

Vi tipser samtidig om at Mandalen andelslandbruk har ledige andeler. Det bynære Kristiansand Andelslandbruk på Søm har også noen ledige plasser.