TAKKET AV: Inger Marie Espeland fikk med seg mange gode ord på vei ut av kriseteamet der hun har gitt mye av seg selv. Foto: Innsendt Sideblikk

Hun bygde opp kommunens kriseteam

I nesten 20 år ledet hun Arendals kriseteam. I årevis hadde hun vakt døgnet rundt.

Rannveig Aas Olsbu har sendt følgende via sideblikk.agderposten.no:

Inger Marie Espeland har deltatt og ledet Arendal kommunes psykososiale kriseteam siden opprettelsen i mars 2002.

Det er nesten 20 år.

16 personer

Hun har så velfortjent blitt takket av både rådmann og politisk ledelse i helse – og sosialkomiteen.

Vi i kriseteamet har også hatt egen avskjedsmarkering der vi uttrykte vår takk for hennes store innsats.

Det er ingen tvil om at uten Inger Maries iherdige innsats og utholdenhet, hadde ikke teamet vært der det er i dag.

Fra en forsiktig start i 2002 og fram til i dag, har Arendal kommune et meget kompetent og oppegående kriseteam som i dag teller 16 personer.

– Imponerende

Teamet representerer ulike yrker og fagområder. Inger Maries innsats alle disse årene er rett og slett imponerende.

Først for et år siden fikk vi til avtale om beredskapsordning. Fram til da hadde Inger Marie i realiteten 24/7-vakt. Det står det stor respekt av.

Vi som er en del av teamet vet hvilken innsats hun har gjort. Stor takk til Inger Marie fra oss.

Vi ønsker også Cecilie Ryltoft som tar over ledelsen av teamet, lykke til.

Det skriver Rannveig Aas Olsbu på vegne av Arendal kommunes psykososiale kriseteam.