VEIVISERE I IDYLLEN: Flere tilbud og flere retninger å gå, selv om veiene er få og smale i Lyngør. Foto: Tore Ellingsen

Her er det mye å velge i

Selv på små steder kan det være greit med veivisere.

Det er ikke første gang denne skiltsamlingen på en buvegg i Lyngør har vært i Sideblikks spalter, men den viser på en trivelig måte vei til ulike tilbud i øysamfunnet. Så blir det spennende hvordan tilstrømmingen av sommergjester og turister blir i år.

Det er begrenset med plass og de tilbudene som er, må begrense sitteplasser og hvor mange som kan komme inn av gangen. Men dersom alle ivaretar smittevernet, får vi håpe på en god opplevelse både for helårs- og halvårsboende og dagsturister i det unike øysamfunnet.

VENTER INNRYKK: Det ventes godt med besøkende til Lyngør denne sommeren, men i år er det plass til færre av gangen i butikken og på spisestedene. Foto: Arkivfoto: Irene Hegge Guttormsen