STRIPEGÅS: Stripegås fotografert med en grågåsflokk i Risør 1. juni. Foto: Bård Eikeland

Har du sett den høytflygende gjesten?

– Helene Eikeland måtte slå opp i fugleboka da en fremmed gås dukket opp utenfor hjemmet hennes i Risør 1.juni. Det viste seg å være en sjelden stripegås som hadde slått seg sammen med en flokk grågjess. Pappa, Bård Eikeland, tok bilder. Hilsen Helene, står det på en mail vi har fått til Sideblikk med et par flotte bilder.

Stripegåsa hekker i høyereliggende våtmarker i Sentral-Asia, Sørøst-Russland til Mandsjuria, Tibet og indre Mongolia. Arten er knyttet til våtmarksområder, og er innført som parkfugl til Europa, hvorfra de rømmer og kan gjennomføre hekking i det fri.

Fremmedartsbasen anslår rundt 100 observasjoner i Norge årlig av gjesten, som har vært sett hekkendei Norge én gang, i 2007 i Trøndelag. Indiske stripegjess krysser jevnlig Himalaya på sine trekk, og sannsynligvis er ingen annen fugleart i stand til å fly på større høyder enn stripegås. Satellittmålinger har registrert stripegjess på 7 290 moh, men det skal være observert overflygninger av Mount Everest.

STRIPEGÅS: Stripegås fotografert med en grågåsflokk i Risør 1. juni. Foto: Bård Eikeland