Har laget oversikt over 20 års historieartikler

Nå har Sandøya Historielag sortert artikler i temagrupper som aktiviteter, beskrivelser, fenomen, hendelser, næringer, personer, yrker med videre og gjort oversikten tilgjengelig på nett.

Etter 20 år med Sandøytårnet, årsskrift for Sandøya Historielag, er det blitt mange store og små artikler rikt illustrert med historiske bilder.

Det har vært savnet en mulighet for å få oversikt over alle disse artiklene.

Det første steget var en kronologiske innholdsfortegnelsen for alle årsskriftene som hittil er kommet ut. Den ligger på øyas nettside www.sandoya.no.

Historielaget håper den nye digitale oversikten kan være til nytte for dem som leter etter artikler om Sandøya innenfor et spesielt tema.

Nå i sommer har Unni Eriksen gjort en formidabel innsats med å sortere artikler i temagrupper som henspiller på aktiviteter, beskrivelser, fenomen, hendelser, næringer, personer, yrker med videre.

Dette dokumentet på nesten 10 sider har historielaget publisert på samme nettside. Det kan lastes ned av dem som ønsker det.

For alle artiklene er det oppgitt hvilket årsskrift, med sidetall, de er publisert i.

Historielaget håper denne oversikten kan være til stor nytte for dem som leter etter artikler om Sandøya innenfor et spesielt tema.

Alle årsskriftene (bortsett fra nr. 2) er fortsatt tilgjengelig, sjekk ut nevnte nettside for mer informasjon.

Det skriver Sandøya historielag på sideblikk.agderposten.no.