ENVEISKJØRT: I Skolebakken på Saltrød har deler av veien blitt enveiskjørt. Det gjelder siste del av bakken ned mot Skibevig Ringvei. Foto: Innsendt Sideblikk

– Folk kjører fort, i feil retning

Veien er blitt enveiskjørt, men bilister kjører likevel opp bakken.

I Skolebakken på Saltrød har deler av veien blitt enveiskjørt i løpet av siste måneden, ifølge en mail sendt til Sideblikk.

– Dette gjelder den siste smale delen ned bakken, ned mot Skibevig ringvei.

– Vi opplever at det fortsatt kommer en del trafikk både natt og dag, i god fart MOT kjøreretningen (opp bakken), og som ikke ser eller respekterer det nye skiltet nederst i bakken.

SKILT: Ifølge naboer er det mange som enten ikke ser, eller ikke vil se dette skiltet. Foto: Innsendt Sideblikk

Det skriver Kine Ihlen Kildahl på vegne av dem som bor ved veien.

Nå håper de på bedre tider i bakken