PRIS: Minnemedaljemottaker Jan Faye Braadland (t.h.)og professor Ernst Håkon Jahr samarbeider om biografi om Andreas Faye, blant annet første rektor på Holt seminar og en av grunnleggerne av biblioteket og fylkesmuseet i Arendal. Foto: Jan Kløvstad

Fikk minnemedalje i gull

Jan Faye Braadland er tildelt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Minnemedalje i gull for 2021.

Denne artikkelen er innsendt av Jan Kløvstad via sideblikk.agderposten.no:

Han mottar minnemedaljen for sitt over 30 år lange arbeid med å samle, kopiere og systematisere materiale og skrifter etter sin tippoldefar, folkeminnesamleren Andreas Faye (1802-1869), som var en betydelig historiker i sin samtid, og den første rektor på Holt seminar 1839-1860, forløperen til dagens Universitet i Agder.

Faye skrev den første pedagogiske lærebok for seminarister og den første folkeminneboken i norsk litteratur med «Norske Sagn» fra 1833.

Det innsamlede materialet har Braadland utgitt i en rekke skrifter og artikler. Med den nyopprettede websiden andreasfaye.no og på sosiale medier, fortsetter Braadland å formidle sin tippoldefars verk til et bredere publikum utenfor akademia.

Både Braadlands private Faye-arkiv og hans formidling av Faye-relatert stoff er av stor verdi og betydning for videre forskning på en rekke områder innen humaniora og samfunnsfag.

Skriver biografi

Jan Faye Braadland er cand. mag og forfatter av både skjønn- og faglitterære artikler og bøker. Nå samarbeider Jan Faye Braadland med professor Ernst Håkon Jahr om en stor biografi om Andreas Faye, der Faye Braadland er ansvarlig for den omfattende bibliografien.

Andreas Faye var også en av de viktigste pådriverne for etablering av Arendal bibliotek og det som i dag er Kuben – Aust-Agder Museum og Arkiv på Langsæ i Arendal.

– Ekstraordinær entusiasme

Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som, fortrinnsvis utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling i vid forstand og i tråd med DKNVS formål og idealer.

Det kongelige Videnskabers Selskab ble dannet i 1760 for fremme og formidling av vitenskap gjennom foredrag og publikasjoner.

Vi deler ut prisene Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere og Gunnerusprisen og støtter vitenskapelige prosjekter gjennom fond og legater.