BLOMSTER: Daglig leder for Caritas infosenter, Pawel Matych mottok blomster fra pater Sigurd. Foto: Jan-Erik Løken

Feiret gjenåpningen med fest

De hjelper innvandrer ut i arbeidslivet og feiret Caritas-dagen samtidig som Norge gjenåpnet.

Denne artikkelen er innsendt av Jan-Erik Løken via sideblikk.agderposten.no.

Nyheten om at Norge skulle åpne opp kom på kort varsel og kom bare to dager før St. Franciskus Xaverius skulle markere årets Caritas-søndag.

Det var derfor veldig passende for menigheten å feire både å ha fått sin gamle frihet tilbake og markere dagen for Caritas i Norge.

Fullsatt

Caritas Norge er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon og arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk katolsk flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse.

Kirken var så godt som fullsatt til høymessen søndag og sangen ljomet høyt ut i kirken da menigheten satt i gang med dagens første salme – Del ditt brød med sulten bror.

Menigheten var uten organist eller gitarist denne søndagen, men det som manglet av instrumenter ble erstattet av ekstra sangglade stemmer.

TID FOR KLEM: Dineke Heck Tingstveit og hennes Jørgen stilte opp med klem for fotografen. Foto: Jan-Erik Løken

For første gang siden mars 2020 kunne menigheten også få nattverden på tradisjonelt vis i form av begge skikkelser og barna kunne bære fram gavene til offertoriet.

Votivlysene foran Maria-alteret var også tilbake på plass – og for mange var det en god følelse å kunne tenne lys der igjen.

Etter messen ble det rom for å gi en god klem til hverandre og snakke sammen på kirketrappen.

HØYTIDELIG: Barna bærer fram offertoriet til pater Sigurd. Foto: Jan-Erik Løken

Kollekt til Caritas

Alt av kollekt gikk denne dagen til det viktige arbeidet til Caritas og også kollekten kunne samles inn på tradisjonelt vis av kirkevertene – noen ønsker fortsatt å bruke mynter og sedler – men mange har i løpet av korona-perioden blitt flinke til å bruke Vips også til kollekter.

Det er både praktisk og lett for menigheten.

PÅ JOBB: Juliana Geradro og Pawel Matych hos Caritas Arendal. Foto: Jan-Erik Løken

Etter messen var det kirkekaffe for dem som ønsket det. Her ble det en ekstra markering for å feire at Caritas infosenter i Arendal fyller ett år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her har daglig leder Pawel Matych og hans medarbeidere hjulpet over 350 personer i løpet av det siste året.

Stillingen hans har i løpet av perioden gått opp fra 60 til 80 prosent, og han har hatt mye å gjøre hver eneste uke.

Jobben hans går blant annet ut på å hjelpe arbeidsinnvandrere i NAV-systemet, norsk opplæring i samarbeid med Arendal voksenopplæring og annen hjelp som blant annet arbeidsinnvandrere har behov for.

KIRKEKAFFE: Endelig var det tid for vanlig kirkekaffe igjen – for første gang siden mars 2020 uten antallsbegrensninger. Foto: Jan-Erik Løken

– Du er selve motoren

I april begynte også Juliana Gerardo som koordinator for Caritas etter at Kate Dahlen forlot denne stillingen.

Hun er også ansatt som konsulent for Caritas infosenter i en stilling på 25 prosent.

De fikk begge to overrakt blomster av pater Sigurd i anledning av dagen. Blomster til pater Sigurd selv ble det også, overrakt av menighetsrådsleder Roxana Smetan Løken.

– Du er selve motoren bak Caritas, som alt annet i menigheten, fortalte hun da han fikk sin blomsterbukett.