SAMARBEID: Bakerste rad f.v.: Eckhard Graune, Torine Lorentzen, Ida Øztyrk Albretsen, Mathias Hagane, Oliver Isaksen, Bo Wold Nilsen og Tim Harry Blomberg. Midtre rad f.v.: Johnny Egilstad, Peer Lauritz Andreassen, Kapombo Uazuvara Ewald Katjivena og Bente Pedersen. Fremre rad f.v.: Ingrid Fløistad, Farzaneh Kazemian, Victoria DraugedalenBlomberg, Terje Eikin, Helene Rakeie og Tove Torgunrud. Foto: Åsmund Aarvik

– Det er tid for å si takk

De som har jobbet med renhold, person- og varetransport, i butikker, nødetater, helsetjeneste og på skoler ble spesielt takket for koronainnsatsen.

Denne artikkelen er innsendt av Åsmund Aarvik via sideblikk.agderposten.no der du kan se flere bilder:

I gudstjenesten søndag 31. oktober løftet Trefoldighet menighet, i samarbeid med Arendal kommune, fram takknemligheten etter pandemien.

Gudstjenesten ble ledet av sogneprest Eckhard Graune og kantor Tim Harry Blomberg.

Takken ble først rettet til oss alle, for at vi har etterlevd regler, latt oss vaksinere og støttet hverandre gjennom disse vanskelige månedene.

Peer Lauritz Andreassen sto fram som representanter for oss alle, vi som har nytt godt av måten pandemien har blitt håndtert her i landet.

– I Arendal har 98 prosent av befolkningen ikke blitt syke av korona til nå. Det er et fantastisk resultat, sa han.

PAR: Bente Pedersen og Kapombo Uazuvara Ewald Katjivena. Foto: Åsmund Aarvik

– Som innbygger opplever jeg at jeg blir tatt godt vare på, ikke minst da jeg fikk vaksine. Det får vi også bekreftet hvis vi ser rundt oss i verden.

Koronasyke

Bente Pedersen og mannen Kapombo har hatt korona. De fortalte hvordan de opplevde at naboer og venner omsluttet dem med varme og omtanke.

De fikk mye praktisk hjelp, og de opplevde at helsevesenet var der for dem når de trengte det. De ga uttrykk for stor takknemlighet.

TAKKET: Azhar Hashi synes det er godt og trygt å bo i Norge. Foto: Åsmund Aarvik

Også Azhar Hashi ville takke.

– Min far er over 90, fortalte hun.

– Han sa han hadde overlevd kriger og sykdommer før, og trodde ikke at pandemien var så farlig. Men vi har familie i andre land som ikke overlevde pandemien. Da han hørte det, ville han ta mot vaksine. Det er godt og trygt å bo i et land som Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men det er noen som må takkes spesielt. Noen som har tatt ekstra belastninger gjennom disse 20 månedene, noen har sørget for at samfunnet tross alt har fungert så godt som det har gjort, sa Eckhard Graune.

SANG: Victoria Draugedalen Blomberg sang under gudstjenesten. Foto: Åsmund Aarvik

Renhold og transport

– De som har sørget for renhold, person- og varetransport, og butikkansatte må takkes spesielt. Det samme med de som jobber i servitørfaget, nødetater og helsetjenesten, og de som har jobbet med undervisning.

Varaordfører i Arendal, Terje Eikin, takket også. Han trakk særlig fram de som har jobber i skole og barnehage, som har gått fra grønt, til rødt, til gult og så til rødt igjen, og som har vært nødt til å omstille seg fort.

Han nevnte også alle pensjonerte politifolk og helsepersonell som har stilt opp og hjulpet til i forbindelse med vaksinering.

Sang og orgel

Victoria Draugedalen Blomberg sang vakkert under gudstjenesten. Til avslutning spilte Tim Harry Blomberg: You´ll never walk alone.

Denne sangen ble en slags kjenningsmelodi for tårnkonsertene han og Odd Bjørn Jenssen hadde under pandemien.

Arendal kommune spanderte bløtkake på alle etter gudstjenesten. Tidligere i gudstjenesten delte konfirmanter fra menigheten ut takkeposer med noe godt i. Tanken var at en kunne dele det videre, på den måten kunne takken nå enda flere enn de som var på gudstjenesten.