Slik vil de gjøre sørlendingers strømregninger lavere