Lokal offshore­gigant med masse­opp­sigel­ser: – Pågå­ende prosess