«Nytt rådgivningskontor er planlagt etablert i løpet av våren 2024 og banken starter nå arbeidet med praktisk planlegging og rekruttering av nye medarbeidere.»

Det er i en fersk pressemelding at Agder Sparebank forteller om sin Grimstad-satsing. Etableringen skjer etter en beslutning i styret – en beslutning banksjef Nina Holte sier seg godt fornøyd med.

– Attraktivt

– Grimstad har lykkes svært godt med utviklingen av blant annet Sørlandets Teknologipark og Campus Grimstad. Vi ser at Grimstad er et svært attraktivt område for bosetting og næringsutvikling. Ved å etablere rådgivningskontor i Grimstad ønsker Agder Sparebank å bidra til utviklingen i regionen, forklarer hun i pressemeldingen.

Det er særlig privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter banken ønsker å henvende seg til.

Med det nye kontoret på plass på nyåret, er banken til stede i Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner.

Flytter på seg

I tillegg til nyetableringen i Grimstad, utvides og flyttes det eksisterende kontoret i Tvedestrand. Ny base blir Infraparken på Grenstøl ved E18, ifølge pressemeldingen.

ILLUSTRASJON: Agder Sparebank flytter til Grenstøl.

«Lokasjonen på Grenstøl markerer bankens offensive satsing med målsetting om å styrke posisjonen overfor privat- og bedriftskunder i Tvedestrand, samt bidra sterkere til en positiv samfunnsutvikling», melder banken.