Mens restauranten i Arendal forblir stengt, er nå Kristiansand klar til å gjenåpne