Svir av 40 liter diesel i timen for å produsere snø

foto