Krevde at ny renholder måtte «fremme skolens kristne formål»: – En glipp