Spare­banken Sør med kraftig økning i rente­inntek­tene