Steinar Pedersen (H), Inger Løite (Ap) og Halvard Skaaland (Frp) har funnet tonen i Gjerstad.
Steinar Pedersen (H), Inger Løite (Ap) og Halvard Skaaland (Frp) har funnet tonen i Gjerstad. Foto: Pressebilde

Storkoalisjon: Her har Ap, Høyre og Frp funnet sammen

Inger Løite (Ap) fortsetter som ordfører i Gjerstad. Det ble klart onsdag kveld.

«Det er i dag, onsdag 11. september 2019, inngått samarbeidsavtale mellom partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om å danne en flertallskoalisjon i Gjerstad kommune for kommunestyreperioden 2019-2023», heter det i en pressemelding.

Avtalen innebærer at Arbeiderpartiets Inger Løite fortsetter som ordfører. Steinar Pedersen (H) blir varaordfører, mens Fremskrittspartiets 1.-kandidat Halvard Skaaland får plass i formannskapet.

Videre inkluderes Kristelig Folkeparti i et valgteknisk samarbeid, «som medfører at alle partier i bygda får minst en plass i formannskapet».

– Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet med Høyre og Fremskrittspartiet om et flertall i kommunestyret. Etter min mening vil den nye koalisjonen gi Gjerstad de beste forutsetninger for et løft i årene som kommer. Ideologisk finnes det saker som partiene nasjonalt er uenige i, men på kommunenivå er de aller fleste partiene enige i målsettingene. I tillegg handler det ikke minst om personkjemi, og jeg er helt sikker på at vi sammen skal finne fram til mange gode løsninger for bygdas innbyggere, sier Løite i pressmeldingen.

Og fortsetter:

– Jeg er overbevist om at vi sammen med våre to nye samarbeidspartnere vil kunne vise bygdas innbyggere at vi også skal klare å gjennomføre flere av de store sakene vi har felles interesse av. Spesielt viktig er det å prioritere arbeidet med å skape nye arbeidsplasser for å legge best mulig til rette for å beholde eksisterende og tiltrekke oss nye innbyggere. 

Hun forteller videre at storkoalisjonen er samstemt om at man ikke skal gå i bresjen for en ny runde om kommunestruktur i inneværende periode.

– Jeg er også overbevist om at vi i samarbeid med Frp og Ap kan bidra med konstruktive ideer og planer for å nå målet vårt om etablering av flere arbeidsplasser, supplerer Høyres Steinar Pedersen:

– Gjerstad skal være en JA-kommune, på tilbudssiden for både små og store næringslivsaktører. Vi skal tilby vår aller beste service både i planarbeid og løse praktiske utfordringer raskt og effektivt. Sammen med våre nye partnere vil vi sørge for å legge til rette for trivsel og positivitet blant kommunens ansatte, i en modell de selv får være med å bygge opp, sier Pedersen.

Tredjemann, Halvard Skaaland fra Frp, formulerer det slik:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Skal man få til noe i lokalpolitikken må man være i posisjon. Derfor går vi inn i denne koalisjonen med stor tro på at vi sammen med våre samarbeidspartnere blant annet kan få til et lavere kommunalt avgiftsnivå for kommunens innbyggere. Vi følger Høyres tanker om å gjøre endringer i kommunens driftsmodell, og vil sørge for at noen av innsparingene øremerkes til reduksjon og en mer rettferdig fordeling av de kommunale avgiftene. Dette er høyt oppe på vår prioriteringsliste, og med en plass i formannskapet får jeg anledning til å være tett på dette arbeidet, sier han.

Det er utformet en intensjonsavtale for storkoalisjonens videre arbeid.

– Partene er enige om hovedprioriteringene, og vil i fellesskap bidra til en ansvarlig, men også innovativ utvikling for å ruste oss best for fremtiden, uttaler Inger Løite.