Den latinamerikanske pastoren Claudio Freidzon, som var et av årets store trekkplastre på årets Himmel og Hav-arrangement har skapt debatt.
Den latinamerikanske pastoren Claudio Freidzon, som var et av årets store trekkplastre på årets Himmel og Hav-arrangement har skapt debatt. Foto: Marie N. Kalvehagen

Mener Pinsebevegelsen at kortvokste er syke og trenger helbredelse?

DEBATT: Hva slags menneskesyn er det egentlig Strand legger til grunn for sin uttalelse. Er det å være kortvokst et avvik som må helbredes?

Fra 12.–21. juli ble sommerstevnet Himmel og Hav avholdt på Hove utenfor Arendal. Stevnet er arrangert av organisasjonen Evangeliet for alle som ledes av Pernille og Jørn Strand og trekker flere tusen på kveldsmøtet.

Les Agderpostens artikkel om saken

Fra 130 TIL 90 kg spontant

En av de inviterte predikantene var Claudio Freidzon fra Argentina. I Agderposten 16. juli uttrykker Pernille Strand stor glede over besøket fra Sør-Amerika. Freidzon er nemlig kjent for helbredelser av mange slag skjer på møtene hans. Strand hevder at personer med kreft og aids har blitt helbredet. En gang skal en person opplevd momentant vektreduksjon fra 130 til 90 kg. En kan stille spørsmål ved sannferdigheten i disse historiene.

Det som virkelig får øynene til å sperre opp er når festivalarrangøren hevder at Freidzon «har fått en dverg til å vokse ut» (Agderposten, 16.7). Vi reagerer sterkt på denne uttalelsen. For det første er bruken av «dverg» stigmatiserende for personer av lav vekst. Det er en merkelapp som historisk er brukt til å fremmedgjøre og mytologisere kortvokste. Det andre vi reagerer på er det angivelige miraklet om at en kortvokst person ble høyere. Hva slags menneskesyn er det egentlig Strand her legger til grunn for sin uttalelse. Er det å være kortvokst et avvik som må helbredes? Hvorfor er det nødvendig? Kan man ikke leve fullverdige liv selv om man er lav av vekst? Det vanligste «avviket» fra et fullverdig liv en person av lav vekst opplever er stigmatisering og diskriminering av andre. Norsk Interesseforening for Kortvokste forteller på sine hjemmesider at det er et problem for kortvokste at de filmes av fremmede for så å dele på sosiale medier. Strand stigmatiserer og diskriminerer kortvokste når hun jubler over at de kan helbredes.

Jesus møtte kortvokste Sakkeus

Jesus møtte den kortvokste Sakkeus på en helt annet måte. Jesus var ikke interessert i å helbrede Sakkeus. Han ville helbrede mobben fra deres stigmatiserende holdninger og fordommer. Så istedenfor at Sakkeus vokste de nødvendige centimeterne for å tilfredsstille mobbens krav for å få anseelse, valgte Jesus å besøke Sakkeus. Jesus inkluderte Sakkeus i fellesskapet og proklamerte frimodig, «i dag er frelse kommet til dette hus, for også han (Sakkeus) er en Abrahams sønn» (Luk 19,9). Vi mener det er Strand og Freidzon som trenger helbredelse fra sine holdninger, noe vi gjerne ber for om det er ønskelig.

Spørsmålet reiser seg også om hvilke andre «feil» og «avvik» som skal helbredes. Kan man være for høy? Verdens høyeste person, Sultan Koset, er 2,46 meter høy. Skal Koset også helst krympes i Jesu navn? Og hva med personer med Downs syndrom som har et ekstra kromosom, skal de helbredes ved at det ene kromosomet forsvinner? Slik kan man fortsette.

Kroppspress og normalitetskrav

Vi mener det er trengs en holdningsendring blant enkelte kristne. I stedet for å fokusere på helbredelse bør vi feire det menneskelige mangfoldet som en del av Guds skaperverk. Hvordan skal mennesker med funksjonsnedsettelser eller annerledes utseende kunne føle seg hjemme i en menighet der fokuset stadig er på helbredelse. Kristne burde heller være en motstemme til det ustanselige kroppspresset og normalitetskravet som finnes i dagens samfunn.

Vi stiller oss også spørsmålet om hvordan andre deltakere på konferansen, både predikanter og besøkende, stiller seg til Freidzons og Strands syn på kortvokste? Hva slags teologi er det da en sier «ja» og «amen» til?

Tilhørighet i Pinsebevegelsen

«Evangeliet for alle» skriver på sine nettsider at ekteparet Strand «har sin tilhørighet i Pinsebevegelsen, og står tilknyttet pinsemenigheten Filadelfia Arendal. Er dette en praksis menigheten bifaller? Vi lurer på hvordan Pinsebevegelsen ved dens leder Sigmund Kristoffersen og Øystein Gjerme (som tar over fra januar 2020) og Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe stiller seg til denne saken. Dette er aktuelt da leder for Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe, Øyvind Gaarder Andersen, så sent som 19. juni i Korsets Seier oppfordret pinsevenner til å be oftere for syke. Mener Pinsebevegelsen at kortvokste er syke og trenger helbredelse?

Ofte er man raskt ute med å fordømme og ta avstand fra dem man er uenig med i moralspørsmål når det kommer til seksualitet. Gaarder Andersen har tidligere uttalt (Korset Seier, 11. april 2016) at pinsevenner ikke bør samarbeide om forkynnelse og gudstjenester med dem som forsvarer likekjønnet ekteskap. Skulle Pinsebevegelsen mene at Strand og Freidzons praksis og holdninger er umoralsk, følger spørsmålet logisk hvordan pinsebevegelsen vil forholde seg til disse. Vil man da fraråde samarbeid med Evangeliet for alle og de forkynnere som var deltakere på Himmel og Hav?

Vi hører gjerne hva pinsebevegelsen tenker om dette.

Øyvind Hadland

Høyskolestipendiat i teologi

Anna Rebecca Solevåg

Professor i Det nye testamente, VID Vitenskapelige høgskole