Her er de heteste kandidatene til å bli den historiske første fylkesordfører for et felles Agder-fylke. Fra venstre Arne Thomassen (H) og Gro Bråten (Ap) pluss Oddbjørn Kylland (Sp), alle fra Lillesand. Og til høyre Bjørn Alfred Ropstad fra Evje.
Her er de heteste kandidatene til å bli den historiske første fylkesordfører for et felles Agder-fylke. Fra venstre Arne Thomassen (H) og Gro Bråten (Ap) pluss Oddbjørn Kylland (Sp), alle fra Lillesand. Og til høyre Bjørn Alfred Ropstad fra Evje.

Leder: Spennende, historisk Agder-valg

Agderpostens leder 6. september.

Mandag 9. september er det duket for et historisk valg på Sørlandet. For første gang skal det velges et felles fylkesting til det sammenslåtte Agder-fylket. Det nye Agder-fylket hadde en litt trang fødsel. Men om det enn ble mye bråk i etterkant, ble samlingen gjort etter anbefaling fra flertallsbeslutninger i begge fylkesting.

Agderpostens partibarometer som nylig ble offentliggjort, forteller det vi har ant siden valgvindene begynte å blåse i helt nye retninger.

Det ble bekreftet i en meningsmåling kollega Fædrelandsvennen offentliggjorde i juni, og blir ytterligere forsterket i den meningsmålingen Agderposten offentliggjør i dag.

Målingen viser – uansett feilmarginer – at det går mot et veldig spennende fylkestingsvalg. Som det også gjør i våre største bykommuner og svært mange andre kommuner.

Nye partier gjør sitt inntog – og tidligere minipartier har vokst seg sterke. Når det relativt unge Miljøpartiet De Grønne seiler frem og ligger an til å bli like store – og kanskje enda større enn Fremskrittspartiet i det nye fylkestinget – da er det noe som ligner politiske jordskjelv.

De store styringspartiene, som Arbeiderpartiet og Høyre, ligger begge an til å tape terreng. Størst tilbakegang har Arbeiderpartiet, men også Høyre ser ut til å miste oppslutning, ifølge Agderpostens ferske måling.

Dette betyr at begge leire får store utfordringer med å samle styringsdyktige flertall i det nye fylkestinget. Agderpostens kommentator henter frem Bortens gamle begrep om «staurbæring». Uansett ser det ut til at det blir en veldig utfordring, og det vil kreve godt politisk håndverk å holde de nye koalisjonene i det nye fylkestinget samlet.

Uansett hvor valgvinden blåser i innspurten, og uansett hvordan det går med forhandlingene etterpå, håper vi at aktørene vil ha det nye Agder-fylkets beste og innbyggernes ve og vel fremst i pannebrasken når de haler og drar og kjøpslår om fylkesordførerkjede, makt og innflytelse.