Rådmann Tone Marie Nybø Solheim måtte mandag informere kommunestyret om en ny stor innkjøpssak under oppseiling i Grimstad. Det er umulig å forstå at dette kunne skje parallelt med at ordføreren og rådmannen arbeidet med oppfølging av helsekjøpssaken.
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim måtte mandag informere kommunestyret om en ny stor innkjøpssak under oppseiling i Grimstad. Det er umulig å forstå at dette kunne skje parallelt med at ordføreren og rådmannen arbeidet med oppfølging av helsekjøpssaken. Foto: Anne Gro Ballestad

Leder: Mens de raket kastanjer ut av helsekjøpsbålet, skjedde nye regelbrudd

Agderpostens leder 31. mai 2019:

Før Grimstad har fått lagt bak seg helsekjøpssaken, er en ny, svært uheldig innkjøpssak under oppseiling i kommunen.

Agderposten har denne uken avdekket hvordan en rammeavtale til sju millioner kroner som kommunen inngikk med anleggsfirmaet PS Anlegg AS i 2015 er blitt mange ganger større enn forutsatt.Avtalen er blitt forlenget uten skriftlighet, og er gjentatte ganger også utvidet i strid med regelverket.

{{imageLeft}}

Det sier dessverre noe om holdningen til regelverket og fellesskapets midler nårgrunnlaget for valget av tilbyder etter anbudskonkurransen er et mildt sagt mangelfullt håndskrevet notat.

I tillegg til at innkjøpsreglene er brutt, viser saken som nå rulles opp nye eklatante brudd på journalføring og arkivering. For utenforstående er det umulig å forstå at dette har kunnet pågå parallelt med at kommunens ledelse arbeidet intenst med å rake kastanjer ut av bålet i oppfølgingen av helsekjøpssaken.

I dette håndskrevne notatet kåres PS Anlegg AS til knepen anbudsvinner. Vurderingen har utløst rundt 40 millioner kroner til det lokale, suksessrike firmaet ved E18 på Vik i Grimstad.
I dette håndskrevne notatet kåres PS Anlegg AS til knepen anbudsvinner. Vurderingen har utløst rundt 40 millioner kroner til det lokale, suksessrike firmaet ved E18 på Vik i Grimstad. Foto: Alexander Nupen
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim måtte mandag informere kommunestyret om en ny stor innkjøpssak under oppseiling i Grimstad. Det er umulig å forstå at dette kunne skje parallelt med at ordføreren og rådmannen arbeidet med oppfølging av helsekjøpssaken.
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim måtte mandag informere kommunestyret om en ny stor innkjøpssak under oppseiling i Grimstad. Det er umulig å forstå at dette kunne skje parallelt med at ordføreren og rådmannen arbeidet med oppfølging av helsekjøpssaken. Foto: Anne Gro Ballestad

Manglende journalføring er dessverre en gjenganger i Grimstad kommune. Allerede i 2015 fikk Grimstad kommuneklare advarsler fra Arkivverket om brudd på reglene for dokumentasjonsforvaltning.Siden den gang er det sikkert brukt mye tid, penger og ressurser på dette, men resultatene er uteblitt.

Hvor dypt dette stikker, viser det faktum at ikke engang e-postutvekslingen mellom ordføreren, kommunens oppnevnte setterådmann og KS-advokatene under forberedelsene til kommunestyrets behandling av varsler Ragnar Holviks situasjon, er blitt journalført.

Kommunen har trolig selv berørt kjernen i problemet i en rapport til kontrollutvalget i oktober 2017:

{{imageLeft}}

«Dette viser at kommunen har utfordringer knyttet til korrekt saksbehandling og arkivering. Risikobildet er rødt. Det kan synes som dette skyldes en fastgrodd kultur som er vanskelig å snu. Samtidig synes det også som dette er for svakt forankret hos ledelsen i kommunen.»,heter det i rapporten.

Dokumentasjon og arkivering er et grunnleggende prinsipp i offentlig forvaltning. Grimstad kommune forvalter nær to milliarder kroner i året. Det krever tillit.

Ledere som åpenbart ikke makter å endre en fastgrodd kultur og heller ikke forankre grunnleggende prinsipper i sin egen ledergruppe, fortjener ikke den tilliten.