Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og vi mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes, skriver Ingelinn Lossius Skeie i Frp.
Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og vi mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes, skriver Ingelinn Lossius Skeie i Frp. Foto: NTB scanpix

Laboratoriebarn vil gråte på «Tore på sporet»

Dersom Arbeiderpartiet får det som de vil, kan hvem som helst i fremtiden kjøpe et barn. Vi sier nei til Aps merkelige science fiction-samfunn, der mannen er fullstendig overflødig.

Arbeiderpartiet vil overflødiggjøre norske menn. Dette skal gjøres under et dekke av likestilling.

Det er ikke lenger nok for Ap at kvinner utkonkurrerer menn på mange studier og at den moderne kvinne heller velger en skilt, kjekk mann som er populær, fremfor å velge blant de mer ordinære som ikke har blitt fedre.

Nei, Ap vil totalt overflødiggjøre norske menn. For hvem trenger vel en far til barnet «sitt»? Det finnes jo både egg fra fremmede kvinner og sperm fra fremmede menn. Løsningen er helt opplagt.

Den 09.01 kunne TV2 melde at nestleder i Arbeiderpartiet vil tillate eggdonasjon og assistert befruktning til enslige, i Aps kommende partiprogram.

Likestilling?

Dette skal gi likestilling, men resultatet av at dersom Ap innfører eggdonasjon til enslige, vil slett ikke bli likestilling. For menn kan jo ikke kjøpe et egg og klekke ut.

For likestillingen bør vel gå begge veier? Med mindre Ap i neste omgang vil at enslige menn skal kjøpe en surrogatmor til sitt sperm også?

Arbeiderpartiet vil gjøre samfunnet vårt til et merkelig samfunn. Det kjærlighetsløse eller ikke-eksisterende forhold har blitt deres ideal.

Er dette veldig moderne? Nei, det er veldig kaldt, uromantisk og upersonlig.

Det er vel heller ingen heldig situasjon for barnet, at dets biologiske mor bare fungerte som ei «høne», som ikke er interessert i det? Det hadde i alle fall jeg stusset på om jeg var et laboratoriebarn.

I tillegg kan kanskje ikke den egentlige far eller mor spores, og vi får flere som gråter på «Tore på Sporet».

Kjøpe et barn?

Tenk hvis Arbeiderpartiet får det som de vil, da kan hvem som helst i fremtiden kjøpe et barn. Man trenger ikke lenger kunne fungere såpass godt som menneske, at man er i stand til å få et forhold til et annet menneske for å få et barn.

Og når barnet er født finnes det færre familiemedlemmer rundt barnet til å observere om barnet har det bra.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Får Ap gjennomslag for sin fantastiske «kvinnefrigjøring», kreves det altså ikke lenger gode sosiale ferdigheter for å få barn.

Man kan være en «loner», for Ap vil vel nødig diskriminere noen?

Så naturlig diskriminering/forskjellsbehandling, hvor man ikke får barn med en som er for eksempel uegnet, umoden, ansvarsløs, farlig sint eller ekstremt selvopptatt, vil ikke være der for å forebygge at barn får det vanskelig i oppveksten.

Ap legger opp til et samfunn på den enslige voksnes premisser, uten fellesskap. Tiden med solidaritet og fellesskap er over til fordel for Aps ideal: Den single, uavhengige kvinne.

Folk som vet hvor krevende det er å oppdra barn om man er to, beundrer alenemødre. Likevel bør man ikke å tilrettelegge politisk for at det skal bli stadig flere alenemødre, på unaturlig vis.

- Ikke et ideelt politisk mål

Dette er etter min mening ikke et ideelt politisk mål eller noe man bør legge opp til, ved ekstreme midler.

Men Ap ønsker åpenbart flere alenemødre og et samfunn med flere single, så de vil altså politisk opprette en ny gruppe alenemødre i samfunnet.

Fra Aps perspektiv er dette kanskje fornuftig, da disse vil ha krav på støtteordninger, og dermed kan forsyne Ap med en ny velgergruppe.

Men dette har egentlig ikke noe å gjøre med verken sunn fornuft eller likestilling. Dersom Hadia Tajik virkelig ville kjempe for likestilling for kvinner, så burde hun ta seg en tur til de ufrie på Grønland, til dem som er «mannens eiendom» og ikke slipper ut av huset. Men det tør hun ikke.

I stedet holder hun på som vanlig: Bruker unntakene og hjerteskjærende eksempler for å rettferdiggjøre enten ekstrem, uheldig eller kostbar politikk.

Arbeiderpartiets politikk mangler sunn retning: Alt er greit og vi har råd til alt, og det er bare å øke skattene til dem som jobber.

Vi trenger ikke bruke likestilling som en brekkstang til å få slutt på kjernefamilier i fremtiden. Ja til likestilling for menn og kvinner! Nei til Aps merkelige science fiction-samfunn, der mannen er overflødig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«For Fremskrittspartiet er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element, som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid. Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes».

(Utdrag fra Fremskrittspartiets programforslag s 52).

Stem Frp for en normal familiepolitikk, der alle er viktige!

Ingelinn Lossius-Skeie

Bystyrerepresentant for Lillesand Fremskrittsparti