Slik er det tenkt at den nye storskolen med tannklinikk i Grimstad skal se ut.
Slik er det tenkt at den nye storskolen med tannklinikk i Grimstad skal se ut. Foto: Eno Arkittekter

Debatt: Mesterbrev er like bra som mastergrad

LESERINNLEGG: Regjeringen satser på høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har fått ny fagskolelov som gir økt kvalitet i fagskoleutdanningen, og som vil gi økt status til utdanningen og til studentene. Studentene får viktige rettigheter, som studiepoeng, representasjon i styrende organer og rett til fødselspermisjon. Regjeringen har også bevilget midler til kvalitetsutvikling og til flere studieplasser. De tre siste årene har fagskolene i Grimstad og Kristiansand fått 5,3 millioner i statlige midler og like mye fra fylkeskommunen til utstyr og kompetanseheving. Det har gitt et solid kvalitetsløft som gjør at fagskolestudentene på Sørlandet får oppdatert og god utdanning.

I Agder har vi en høy andel som velger yrkesfaglig utdanning. Og vi trenger enda flere hender i arbeid i tida som kommer. Da blir det desto viktigere at vi har et relevant tilbud om videreutdanning for dem som har fagbrev. Høyre mener det er viktig at Agder har en fagskoleutdanning som samarbeider tett med næringslivet og kommunene, og som gir en utdanning som treffer studentenes behov. De siste årene er det utviklet spennende nye studier sammen med både industri og offentlig sektor, populære hos studentene og viktig for bedriftene.

Gjennom forhandlingene om ett Agder sørget Høyre og KrF for at fagskolene i Kristiansand og Grimstad slås sammen til en ny, livskraftig skole. I 2021 står det nye bygget klart, like ved Universitetet i Agder, I4Helse og Mechatronics Innovation Lab. Det gir muligheter for en rekke spennende studier og oppdaterte praksis- og laboratoriefasiliteter.

Fagskolestudenter er en mangfoldig gruppe. Mange har andre forpliktelser som jobb og familie i tillegg til studier. Utdanningstilbudet ved fagskolene må være fleksibelt og mangfoldig, så det dekker behovene til studenter fra hele Agder. Det innebærer en økt satsing på nettbasert og samlingsbasert undervisning. Dette må gjøres på en måte som opprettholder kvaliteten i utdanningstilbudet.

Agder Høyre vil:

-

Slik er det tenkt at den nye storskolen med tannklinikk i Grimstad skal se ut.
Slik er det tenkt at den nye storskolen med tannklinikk i Grimstad skal se ut. Foto: Eno Arkittekter
Arne Thomassen og Torunn Ostad.
Arne Thomassen og Torunn Ostad.

styrke fagskolens profil som høyere yrkesfaglig utdanning

-

utvikle fagskolen til et kurs- og kompetansesenter for landsdelens bedrifter

-

oppfordre kommunene til å samarbeide aktivt med fagskolene om videreutdanning av sine ansatte

-

aktivt påvirke regjeringen til å tildele ytterligere nye studieplasser til fagskolene på Sørlandet

-

arbeide for at den sammenslåtte fagskolen skal samarbeide med UiA og næringslivet, og tar en ledende posisjon innen sitt fagfelt

-

at Sørlandets fagskole samarbeider med UiA og næringslivet om å ta en ledende nasjonal posisjon innenfor sine fagområder

Høyre satser på yrkesfaglig utdanning. Mesterbrev er like bra som mastergrad!

Arne Thomassen, fylkesordførerkandidat for Høyre

Torunn Ostad, gruppeleder for Høyre i Aust-Agder fylkesting