KrFs ønske om å lukke alle møtene i Kontrollutvalget for allmennheten er bekymringsfullt, skriver innsenderen. Ordfører Kjetil Glimsdal er nærmest kamera.
KrFs ønske om å lukke alle møtene i Kontrollutvalget for allmennheten er bekymringsfullt, skriver innsenderen. Ordfører Kjetil Glimsdal er nærmest kamera. Foto: Anne Gro Ballestad

Debatt: At KrF så kategorisk avslår å se på behandlingen, taler sitt tydelige språk

LESERINNLEGG: Grimstad kommune har i inneværende periode vært preget av flere tunge saker. Helsekjøpsaken og varslersakene har nok tronet øverst på lista over vanskelige saker. Selv om helsekjøpssaken og varslersakene er satt en form for ett punktum på av det politiske flertallet, så ser vi fortsatt at sakene har politisk sprengkraft inn i dette valget. Slik jeg ser det handler det om hvordan verdiene til kommunen skal forvaltes i praksis.

Før vi kan se fremover bør vi klart ta lærdom av de hendelsene som kommunen har vært igjennom siste 4 år. Selverkjennelse er første steg på veien til å kunne forbedre seg.

Vi har nå sett at den sittende ordføreren ikke vil jobbe videre med noe som har med helsekjøpssaken og varslersakene å gjøre. Klar tale. Men i kjølvannet av helsesaken fikk vi altså en ny sak om innkjøp på teknisk sektor. Hva hadde vi i grunn lært av helsekjøpssaken?

Jeg mener vi må ta lærdommer på alvor. For feil kan skje, men vi må lære av dem. Vi må videre behandle de som varsler med respekt og verdighet. Det skal være trygt å varsle, også i vår kommune. Men da må vi ta lærdom av historien.

At KrF så kategorisk avslår å se på behandlingen av innkjøpssaker og varslersaker taler sitt tydelige språk. Men når vi også kombinerer dette medpartiets ønske om å lukke alle møtene i Kontrollutvalget for allmennheten, så er dette bekymringsfullt for de demokratiske prinsipper. Det er kun unntaksvis at Kontrollutvalgsmøter bør lukkes (personvern, etc.). En slik lukket kommune ønsker ikke jeg.

I forlengelse av dette så ser vi at kommunen harrast nedover på åpenhetsindeksen de siste årene. Dette er viktig å ta tak i for nytt kommunestyre, i forlengelsen av nødvendigheten av å få innarbeidet bedre etterlevelse av arkiveringsrutiner.

Din stemme teller. Hvert andre år har vi valg på politikere i Norge. Det er ikke mye forlangt å ta stilling til. Husk på at de politikerne vi velger inn i kommunestyrer, fylkesting og storting tar daglige og ukentlige valg over store og små saker til beste for innbyggerne. Ta for deg partilistene før valglokalene stenger mandag 9. september. Finn ditt parti, gi kryss til de som du mener kan gjøre en best mulig jobb som din politiker. Husk at du kan føre opp inntil 8 navn fra andre lister. Kommunevalg er vel så mye et personvalg som et partivalg.

Til slutt: uansett parti, så har alle politikerne som stiller til årets valg ett brennende ønske om å gjøre den fine kommunen vår til ett bedre sted å leve i. Det fortjener en honnør, og den honnøren gir du best ved å bruke stemmeretten din.

Akkurat din stemme teller, den kan være tungen på vektskålen. Godt valg.

Jarle Christiansen, medlem av kontrollutvalget og leder Grimstad Arbeiderparti

Listekandidat Grimstad Arbeiderparti