Brannvesenet rykket ut for å sjekke svart røyk – fant bålbrenner

Det ble meldt om svart røyk i fra området rundt Uglebu på vestsiden av Molandsvannet. Det viste seg å skyldes bålbrenning.

Østre Agder brannvesen Arendal rykket fredag formiddagn ut for å sjekke en melding om svart røyk i fra område Uglebu, på vestsiden av Molandsvannet. 

Det meldte 110-sentralen via Twitter klokken 9.50. 

Klokken 10.15 hadde brannmannskapene funnet kilden til røyken: «en som brenner bål».