Åpen folkekirke klart størst i kirkevalget

Åpen folkekirke fikk klart flest stemmer i kirkevalget i Agder og Telemark.

Den foreløpige opptellingen av bispedømmerådsvalget i Agder og Telemark viser at Åpen folkekirke har fått klart flest stemmer, skriverAgder og Telemark bispedømme på egne nettsider.

Opptellingen så langt gir Åpen folkekirke 4 representanter, mens Nominasjonskomitéens liste får 2 representanter og Bønnelista får 1 representant i bispedømmerådet.

Ved årets kirkevalg hadde velgerne for første gang tre lister å velge mellom ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet: Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke.

Resultatet som nå foreligger er basert på den foreløpige tellingen som er gjort av soknene. 

Tellingen så langt er noe usikker fordi personstemmene foreløpig ikke er talt.

Endelig valgresultat blir publisert når alle bispedømmer er ferdig med valgoppgjøret. Fristen for dette er 19. september. Det vil si at både endelig resultat og hvilke medlemmer som utgjør bispedømmerådene og Kirkemøtet blir kjent 20. september.