Det er denne veien som må tilbakeføres. Foto: Skjermdump Lillesand kommune

Varsler krav om tilbakeføring og mulig tvangsmulkt

Lillesand kommune vil ikke akseptere at den ulovlig anlagte veien på Justøya brukes videre.

(Lillesands-Posten): Det gjør fagansvarlig for plan og byggesaker Preben Værholm klart.

Etter at det ble kjent at det var anlagt en ulovlig vei til Torbjørn Skallebergs fritidsbolig på Justøya har Lillesand kommune fått flere henvendelser fra naboer som ber kommunen starte ulovlighetsoppfølging. Også Naturvernforbundet ber om dette.

– Naturvernforbundet viser til at Lillesand kommune har registrert et ulovlig naturinngrep, i forbindelse med anleggsvei til fritidsbolig på Justøya. Naturvernforbundet forutsetter at kommunen iverksetter ulovlighetsoppfølging med hjemmel i kap. 32 i plan- og bygningsloven i denne saken. Vi ønsker samtidig å oppfordre Lillesand kommune til å innta en streng holdning og praksis når det gjelder bruken av ulovlighetsoppfølging i lignende saker, skriver Per Olav Bendixen på vegne av det lokale Naturvernforbundet.

Ikke anledning for ettergodkjenning

Fagleder Værholm bekrefter at kommunen vil følge opp saken.

Normalt er prosedyren at tiltakshaver får anledning til å redegjøre for utførte tiltak og eventuelt får anledning til å søke ettergodkjenning. Værholm opplyser at det ikke er aktuelt i dette tilfellet.

– I dette tilfellet er kommunen godt kjent med hva som er utført og kommunen har gitt avslag på omsøkt tiltak. Da vil neste være å sende ut forhåndsvarsel om pålegg om retting. Der vil kommunen angi en frist for retting. Siden kommunen allerede har avklart at vi ikke kan akseptere omsøkt tiltak, vil det ikke være anledning til å søke på nytt om ettergodkjenning, forklarer faglederen, som opplyser at kommunen er forberedt på kraftigere lut dersom man opplever at grunneier ikke respekterer avslaget som er gitt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det vil bli vurdert om vi skal gi pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning, hvis det viser seg at tiltaket fortsatt blir brukt som en anleggsvei. Videre vil bli gitt forhåndsvarsel om tvangsmulkt om tiltaket ikke blir rettet opp innen fristen som kommunen fastsetter i forbindelse med ulovlighetsoppfølgingen, forklarer Værholm til Lillesands-Posten.

Søkte umiddelbart

Det var i juni i år at Skalleberg kjøpte en seks mål stor fritidseiendom i Døttesund på Justøya i Lillesand. Lekekassen-gründeren betalte 15,5 millioner kroner for eiendommen med 80 meter strandlinje.

Fædrelandsvennen skriver at Skalleberg var på befaring med byggesaksavdelingen i kommunen 24. juni. Samme dag skal søknad om midlertidig anleggsvei ha blitt registret i kommunen.

– Da vi ikke hørte fra dem på tre uker hastet det litt for oss. Derfor tok vi en liten snarvei, men trodde ikke det skulle avstedkomme reaksjoner. Det er kjedelig. Vi liker det veldig dårlig, og er ikke kjent for å ta oss til rette eller gjøre ting uten å søke. Men det var litt i nøden for å få håndverkere, har Skalleberg uttalt til Fædrelandsvennen.

I TRØBBEL: Lekekassen-gründer Torbjørn Skalleberg (67) laget en ulovlig anleggsvei inn til sin nye hytte i Lillesand. Foto: Marie N. Kalvehagen