annonse

Var lenge stengt: Slik har lokalveien blitt

SETT FRA «INNSIDEN»:
SETT FRA «innsiden»: Den nystriglede lokalveien kommer opp bakken og gjennom tunnelen – omtrent der fotografen står, fortsetter lokalveien slik den har vært i mange år. (Foto: Irene Hegge Guttormsen)
TUNNEL
TUNNEL: Steinlagt. Ovenfor ser vi E18s tunnel østover. (Foto: Irene Hegge Guttormsen)
OPPOVER
OPPOVER: 70 km/t. (Foto: Irene Hegge Guttormsen)
SKILT
SKILT: Disse har stått her en stund ... (Foto: Irene Hegge Guttormsen)
FØR
FØR: Ved Røydalen var det lenge bom stopp. (Foto: Irene Hegge Guttormsen)

+ Otterslandveien er blitt ny.

Irene Hegge Guttormsen


annonse