annonse

Utestedet Banken ble nektet uteservering - nå har de engasjert advokat

Banken
Banken: (Foto: Truls Bjørkum Larsen)

+ Bankens advokat mener uteservering er i tråd med moderne bruk av torg og uterom og bidrar til å realisere målsettingen om mer liv i sentrum. Lars Gunnar Nag peker på flere avvik fra sentrumsplanen som han mener er større enn det Banken nå søker om.

annonse