Her undersøker rovviltkontakt Lars Johan Skjeggedal i Statens naturoppsyn den døde ulvetispa.
Her undersøker rovviltkontakt Lars Johan Skjeggedal i Statens naturoppsyn den døde ulvetispa. Foto: Baard Larsen/Frolendingen

Ulvetispe skutt i Froland

For første gang i moderne tid er det skutt ei ulvetispe i Froland ved Oland. Skuddet falt under en elgjakt.

– Vi hadde akkurat avsluttet et drev under elgjakta, da ulven dukket opp. Jeg trodde den gikk mot naboposten og sa ifra til han, men plutselig sto den foran meg. Da skjøt jeg den på 60-70 meter, sier jeger Georg Walstrøm, som felte ulven, til Frolendingens reporter på stedet.

-VIDEO (Agp+): 

Lisensjakt

Skytteren var med på et elgjaktlag og hadde sikret seg lisens som ulvejeger også, under den pågående lisensjakten som startet 1. oktober. 

Det var sett en ulv bare et par mil unna i Mykland av et annet jaktlag i går, onsdag, og det er trolig den samme ulven som nå er skutt.

– Vi har ikke indikasjoner på at det er andre ulver i området. Vi har en lort fra Tovdal som er sendt til DNA-analyse, men det er ikke sikkert den vil gi noen resultater, sier viltkontakt i SNO, Lars Johan Skjeggedal.

Jeger Georg Walstrøm med den døde ulven.
Jeger Georg Walstrøm med den døde ulven. Foto: Stein H. Øigård
Ulven ble skutt ved Oland og er ei stor tispe.
Ulven ble skutt ved Oland og er ei stor tispe. Foto: Baard Larsen/Frolendingen
Ulvetispa hadde en kraftig betennelse i en knekt tann.
Ulvetispa hadde en kraftig betennelse i en knekt tann. Foto: Baard Larsen/Frolendingen
Leder for viltnemda i Froland, Øyvind Froland (midten) og Lars Johan Skjeggedal fra Statens Naturoppsyn (SNO) er på vei ut til dyret.
Leder for viltnemda i Froland, Øyvind Froland (midten) og Lars Johan Skjeggedal fra Statens Naturoppsyn (SNO) er på vei ut til dyret. Foto: Stein Harald Øigård
Denne ulven ble fanget på et viltkamera på Skjeggedal i Åmli kun få dager før ti sauer ble funnet drept i samme området. Jegere mener denne streifer mellom Tovdal i Åmli og Bygland.
Denne ulven ble fanget på et viltkamera på Skjeggedal i Åmli kun få dager før ti sauer ble funnet drept i samme området. Jegere mener denne streifer mellom Tovdal i Åmli og Bygland. Foto: Privat

Han opplyser at det er ei ulvetispe på 38,5 kilo som er skutt. Hun skal ha virket å være i fin form, bortsett fra ei knekt hjørnetann.

Oland ligger nord i Froland, på grensa til Åmli:

Uvanlig 

For et par år siden ble det skutt en annen ulvetispe i Siljan i Telemark. Det var den første hunn-ulven som var skutt i region 2, som Aust-Agder er en del av. 

Når tispa nå er felt i Froland, er det Sørlandets første hunn-ulv.

– Vi har hatt mange hannulver innom. Det er vanligere at de trekker langt vestover når bestanden vokser på Østlandet. At tisper gjør det samme er ikke på vanlig, sier Skjeggedal.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Flere observasjoner

Det er de siste ukene rapportert om flere observasjoner av ulv i Åmli, Tovdal og Bygland. 

Sist mandag offentliggjorde Agderposten bilde fra et viltkamera i Åmli, som i begynnelsen av september

Det kan felles tre ulver i rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) og to ulver i rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) under lisensfelling i 2016/2017.

Fellingsperioden er 1. oktober 2016 til og med 31. mars 2017.

For å delta i lisensfelling kreves personlig lisens. Dette fås ved registrering i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Øvrige krav til lisensjeger:

- Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket.

- Jeger må ha bestått skytterprøven for gjeldende jaktår.

- Jeger plikter å holde seg løpende oppdatert om det er ulv igjen på kvoten. Dette gjøres ved å ringe automatisk telefonsvarer 37 01 75 57 (Aust-Agder) eller 51 56 89 00 (Vest-Agder) hver dag før jaktstart.

- De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

- Lisensfelling på ulv krever grunneiers tillatelse.

- Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

- Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

- Den som løsner skudd mot ulv (uavhengig av om de treffer eller ikke) plikter uten opphold å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) (482 54 803), Fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes.

- Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

- Jeger skal framvise felt dyr til SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

- Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Felt dyr skal uten opphold meldes til Statens naturoppsyn (482 54 803) og til Fylkesmannen i  Aust- og Vest-Agder: 409 16 574.