FORSKNING: UiA får støtte til forskning på håndtering av koronaviruset. Foto: Arkivfoto

UiA får million-støtte til forskning på digital oppfølging av koronapasienter

Universitetet i Agder (UiA) skal forske på digital oppfølging av koronapasienter, og hvordan koronavaksiner skal distribueres i lavinntektsland.

UiA får 8,5 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Senter for E-helse har fått tildelt 4.5 millioner til prosjektet «Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations», som handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på Covid-19-infeksjon.

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) i samarbeid med Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR) har fått tildelt 4 millioner for prosjektet «Covid-19 Network Technology based Responsive Action». Der skal forskerne utvikle et system for effektiv distribusjon av Covid-19-vaksiner i lavinntektsland.

- Universitet i Agder er svært fornøyd med å få tilslag på to prosjekter fra utlysningen i forbindelse med Covid-19, og ser frem til å kunne bidra i den nasjonale dugnaden for å komme gjennom krisen ved hjelp av vår forskningskompetanse. Vi er også trygge på at den kunnskapen som kommer ut av disse prosjektene vil sette oss bedre i stand til å håndtere liknende samfunnsutfordringer i fremtiden, sier viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger, Hans Kjetil Lysgård, i en pressemelding.

Ved å tilby digital hjemme-oppfølging av pasienter med symptomer på Covid-19-infeksjon, skal pasienter med symptomer føle seg trygge hjemme, man kan minske belastningen på helsetjenesten, og helsepersonell som er i karantene kan arbeide hjemmefra.

UiA-forskerne skal samarbeide med kommunene i Agder, Sørlandet Sykehus, IKT-klyngen Digin, I4Helse AS og flere bedriftspartnere for å utforske mulighetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forskere over hele verden arbeider med å utvikle vaksiner mot Covid-19. Tilgjengeligheten vil være begrenset, fordi alle land vil ha tak i vaksinen.

–Da må alle lands helsemyndigheter være forberedt på hvordan de skal få ut vaksinen til dem som trenger den, på en effektiv, bærekraftig og rettferdig måte, sier prosjektleder Hossain Baharmand, postdoktor ved Institutt for Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved UiA.