Nye veier gir bedre fremkommelighet, men fortsatt vil det være mange områder hvor det ikke er mulig å komme fort frem med utrykningskjøretøyer, sier tillitsvalgt Lars Vereide. Bildet er tatt i 2010 i en annen sammenheng.
Nye veier gir bedre fremkommelighet, men fortsatt vil det være mange områder hvor det ikke er mulig å komme fort frem med utrykningskjøretøyer, sier tillitsvalgt Lars Vereide. Bildet er tatt i 2010 i en annen sammenheng. Foto: Erik Holand

Tillitsvalgt for ambulansearbeiderne: Noen steder må det gå sakte

I Arendal er det noen områder som det ikke er mulig å ta seg raskt frem med ambulanse, påpeker tillitsvalgt Lars Vereide, som ser veldig frem til ny E18 og to felt.

Ambulansenes responstid er tema, både i forhold til lokalisering av ny legevakt, og på bakgrunn av de årlige kvalitetsindikatorene, som viser at ambulansene i Aust-Agder fortsatt ligger lavt på responstiden i tettbygde strøk.

Vereide er enig med kollegene sine i Arendal, som forteller at trafikken rundt byen sjelden er slik at den hindrer fremkommeligheten i særlig grad. Og bilistene er flinke til å slippe ambulansen frem, påpeker han.

Håper på bedre Kystvei

– Men jeg har et håp om at situasjonen på Kystveien blir bedre når ny E18 og tilførselsveien fra Krøgenes er klar fra 2. juli. Selv om bilistene gjør så godt de kan, skal de også få plassert bilen slik at vi kommer forbi, og det er ikke alle steder det er plass til det. Så er det også en del områder som det rett slett må gå sakte. Det er mange smale veier og trange smug rundt om. I og rundt sentrum er det trangt mange steder, og Hisøy kan være utfordrende, særlig når veiene blir enda smalere på grunn av snø om vinteren, sier Vereide.

Raskere til Tvedestrand

Ny E18 vil også gi bedre responstid til Tvedestrand, som ikke har egen ambulanse, og strekningen Stølen – Harebakken som i har midtdeler på tofeltsvei, vil også bli langt bedre med ny vei.

– Det er selvfølgelig en stor trafikksikkerhetsgevinst når tofeltsveier får midtdeler, men noen strekninger, slik E18 Lunde–Rømyr i Tvedestrand, er smale og gir ikke plass for å passere, påpeker tillitsvalgt Lars Vereide.

toel@agderposten.no