INGEN FORSKJELLSBEHANDLING: Sykehusdirektør Nina Mevold forsikrer stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, Ap, at alle tre sykehus skal likebehandles i innsparingsplanene. Foto: Liv Ekeberg

Sykehusdirektøren: - Alle tre sykehus skal videreutvikles

Sykehusdirektør Nina Mevold forsikrer at alle tre lokasjoner i Sørlandet sykehus skal videreutvikles.

Svarer stortingsrepresentanten: Sykehusdirektør Nina Mevold: Syekhusdirektør Nina Mevold forsikrer stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, Ap, at alle tre sykehus skal likebehandles i innsparingsplanene. Foto: Liv Ekeberg

I en kommentar til stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, Ap, som frykter kannibalisme mellom de tre sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord når sykehuset må spare 178 millioner kroner neste år, sier hun:

Les også
Sykehuset må kutte 178 millioner

Videreutvikler alle sykehus

– Jeg lover å videreutvikle alle lokasjonene. Jeg er ikke noe mindre opptatt av sykehuset i Arendal enn Mørland, forsikrer Mevold.

– Vi har en transparens i den tiltakspakken vi nå arbeider med og informerer hele tiden om situasjonen og hvordan vi jobber, sier Mevold.

Hun liker ikke at Mørland nå ser ut til å spisse frontene mellom sykehusene.

Likeverdig samarbeid

- Vi legger opp til et likeverdig og godt samarbeid og det skal vi fortsette å ha også gjennom disse krevende prosessene, forklarer hun.

Mevold vil gjerne belyse for Mørland de bekymringer og spørsmål han har om sykehusdriften.

– Vi ska holde pasientsikkerhet og – trygghet som førsteprioritet, forsikrer hun men minner om at Sørlandet sykehus må forholde seg til de budsjettene stortingspolitikerne har gitt dem.