TORBJØRNSBU GÅRD: Blir ikke revet med det første. Bystyret gir interessenter ny frist til 1. april 2021 med å melde seg. Foto: Frank Johannessen

Stort flertall for å bevare Torbjørnsbu gård

Bystyret har ingen planer om å godkjenne rivning av den historiske eiendommen.

Et omforent forslag om å fradele våningshuset på Torbjørnsbu gård ble vedtatt med stort flertall i bystyret torsdag kveld.

Posisjonspartiene Ap, Sp, KrF, Venstre og MDG hadde funnet sammen med SV og Høyre om løsningen som åpner for at en stiftelse eller ideell forening kan ta over bygget. Også Frp valgte å støtte deler av bevaringsforslaget.

Interessenter må innlede dialog med kommunen innen 1. april 2021 med tanke på overtakelse. Samtidig er det en forutsetning at Arendals eiendomsforetak ikke skal ha utgifter knyttet til salg eller utleie, mener bystyret.

Torbjørnsbu gård

Var opprinnelig et gårdstun med kirkegård og industri rundt seg. Trolig bosted for gruvearbeidere på 1800 tallet.

Overtatt av Arendal kommune i 1903, brukt til fattighjem fram til 1913. Pleiehjem fra 1913.

I senere tid har bygningen blitt benyttet som natthjem, men stått tom siden 2013.

Gården har forfalt både utvendig og innvendig.

Nabobygningen, sør for boligen, ble revet i 2015.

Fire miniboliger for bostedsløse ble plassert i hagen på forsiden av boligen i 2007/2008.

Blå Kors har oppført et bygg med bemanning og 20 leiligheter i kort avstand til boligen/bygget.

Bygget er ikke fredet eller vernet.

Kilde: Kommunens saksdokumenter

– Stort engasjement

Forslaget fra Arendal Eiendom KF om å rive bygget, fordi interessenter ikke meldte seg innen en tidligere frist, fikk som ventet en laber mottakelse.

Les også
Formannskapet godtar ikke å rive Torbjørnsbu gård: – Vi må ikke rive andres drømmer

Atle Svendal (Ap), som er foretakets styreleder, sa Arendal Eiendom innstilte til riving etter bestilling fra bystyret. Eiendomsforetaket, som har ansvar for kommunens boligmasse, har som strategi å kvitte seg med bygg som ikke er i bruk.

Les også
Torbjørnsbu gård var aldri på det åpne markedet

– Riving har skapt stort engasjement i Arendal. Bygningens historiske verdi, og at det den siste tiden har kommet folk på banen som sier de vil gjøre noe, har vært viktig for Høyre. Vi mener muligheten til bevaring må komme i første rekke, sa Linda Dagestad Øygarden (H), som fremmet fellesforslaget.

Les også
Vedlikehold av Torbjørnsbu gård ville gått på bekostning av noe

Dersom det ikke skulle bli et salg innen den nye fristen, forutsetter politikerne at bystyret får saken tilbake til sitt bord.

– Det er viktig å ta vare på det historiske bygget. Vi er glade for at eiendomsforetaket sendte saken til bystyret, for det har ført til at vi fikk et helt annet vedtak, sa Einar Krafft Myhren (SV).

Skal ikke påvirke beboerne

Denne uka ble det kjent at antall forsterkede boliger for personer med dårlig boevne dobles fra fire til åtte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I et leserinnlegg skriver Solfrid Kjetså og Ellen Ersfjord, som har meldt interesse om å bruke området til hage, naturbruk og kunst med aktiviteter for byens innbyggere, at utvidelsen av boligmassen kan skape utfordringer for dem som ønsker å starte noe og bruke hovedbygningen på Torbjørnsbu.

Les også
Merkelig hastverk på Torbjørnsbu gård

Bystyret er imidlertid fast bestemt på å sette som forutsetning for en eventuell fradeling og overtakelse av våningshuset at videre drift ikke skal påvirke beboerne i de kommunale konteinerboligene.