Foto: Gorm Kallestad/NTB

Statsbudsjettet: Dette er de viktigste forslagene

Regjeringens forslag til statsbudsjettet 2022 ble lagt frem tirsdag formiddag. Dette er de viktigste forslagene.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har rundt fire uker på seg til å gjøre endringer i statsbudsjettet. Fristen er 10.november.

Kraftig byks i CO2-avgiften

I statsbudsjettet for 2022 vil regjeringen øke CO2-avgiften med nesten 30 prosent, melder NRK og NTB. Ifølge statskanalen innebærer forslaget at:

CO2-avgiften for utslipp i ikke-kvotepliktig sektor økes fra 561 kroner til 766 kroner per tonn

CO2-avgiften på bensin økes med 41 øre fra 1,37 til 1,78 kroner per liter. Denne økningen kompenseres ikke med senkning av veibruksavgiften slik regjeringen har gjort tidligere.

– Denne økningen er et kraftig taktskifte i norsk klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til VG.

Gunstig for el-eiere

I budsjettet for 2022 foreslår regjeringen også en pakke med avgiftsøkninger som bremser nedgangen i statens inntekter fra bilavgifter, samtidig som insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler styrkes. De økte inntektene fra bilavgifter vil i sin helhet veksles inn i trinnskattelettelser for trinn 1 og 2.

Det innføres full sats i trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

Fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften avvikles.

De gunstige reglene for ladbare hybridbilene i engangsavgiften strammes inn.

CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes.

Nesten 5 milliarder i skattelette

I sitt siste statsbudsjett foreslår Solberg-regjeringen 4,8 milliarder kroner i skattelette på personinntekt, og en halv milliard i lettelser i formuesskatten.

2,5 milliarder er satt av til å redusere trinnskatten. Regjeringen følger også opp valgløftet med et skattekutt for ungdom under 30 år som er i arbeid.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forslaget kan redusere skatten for dem med drøyt 5 000 kroner i året, ifølge forslaget.

Forslag til statsbudsjett: Fastlege, Nav, korona og sykehus

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner for å styrke allmennlegetjenesten i 2022.

Forslaget er en oppfølging av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten, som innebærer at regjeringen vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder kroner frem mot 2024.

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regeringen til sammen 3,8 milliarder kroner knyttet til coronavaksinasjon og beredskapslagring av forsyningskritiske legemidler og smittevernutstyr.

Nav styrkes med 441 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022. Dette skal blant annet gå til å fortsette IKT-moderniseringen i Nav.

Forsvarsbudsjettet økes med 6,6 prosent til om lag 69 milliarder kroner. Det er i tråd med langtidsplanen som ble vedtatt i Stortinget i desember i fjor.

Kilde: VG