Fiven Norges fabrikk i Lillesand. Hilde Brunvand Nordvik går snart av som toppsjef. Pål Runde overtar.
Fiven Norges fabrikk i Lillesand. Hilde Brunvand Nordvik går snart av som toppsjef. Pål Runde overtar. Foto: Fiven Norge

Skal holde befolkningen oppdatert på produksjon og utslipp

– Mange har etterlyst mer miljøinformasjon om vår virksomhet, og det er forståelig, sier avtroppende toppsjef for Fiven Norge om fabrikken i Lillesand.

Fiven Norge (somhar overtatt den tidligere Saint-Gobain-fabrikken), lanserer en ny nettside som skal holde Lillesands befolkning oppdatert om bedriftens produksjon og utslipp.

– Mange har etterlyst mer miljøinformasjon om vår virksomhet, og det er forståelig. Derfor har vi laget denne websiden, sier Hilde Brunvand Nordvik, avtroppende toppsjef for Fiven Norge, i en pressemelding. 

Folkemøte

Hun forteller at arbeidet medfivenmiljo.nokom i gang kort etter sommerens folkemøte i Lillesands rådhus om den lokale luftkvaliteten.

Der var, foruten bedriften, kommunen, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet representert og svarte på spørsmål.

– Signalene fra folkemøtet var de samme som vi over tid har sett i ulike aviser og i sosiale medier; nemlig at det i deler av befolkningen råder en oppfatning om at bedriften unnlater å rapportere om sine utslipp. Det er selvsagt ikke riktig. Samtidig erkjenner vi at vi nok ikke har vært flinke nok til å informere. Målet med nettsiden er å bygge tillit og forståelse rundt det vi driver med, sier Nordvik i pressemeldingen.

Ordfører positiv

Lillesand-ordfører Arne Thomassen (H) applauderer Fivens tiltak.

– Kommunen stiller positiv til tiltaket med miljøweb, sier han i pressemeldingen.

«I tillegg til å presentere oppdaterte luftmålinger, svarer nettsiden Fiven Miljø på nærmere 100 spørsmål om blant annet produksjon, forurensning, utslippstillatelser og ansvarsforhold. Dessuten forteller bedriften hvordan den gjennom å produsere silisiumkarbid faktisk bidrar til det grønne skiftet», opplyser selskapet.

Hilde Brunvand Nordvik går av som toppsjef hos Fiven Norge ved utgangen av august for å begynne som fabrikksjef hos Hennig Olsaen.

Hennes etterfølger, Pål Nordvik, sier det frem mot 2025 skal jobbes med prosjekter som vil gi vesentlige utslippsreduksjoner av svoveldioksid og støv.