LETER: Matilde Solstad ser etter flere skjeggkre bak gardinen i klasserommet på Arendal videregående avd. Barbu. Foto: Frank Johannessen

Sjokkert over sen varsling om skjeggkre

Ledelsen ved Arendal videregående skole visste om skjeggkreinvasjonen i minst en måned, før elevene ble informert.

– Vi måtte presse læreren til å innrømme at det var skjeggkre på skolen, da vi så noen i klasserommet, forteller 2. klassingen Matilde Solstad på Arendal videregående skole.

I klasserommet i det som tidligere var Barbu videregående skole er det ikke tvil blant elevene i rettslære om at skjeggkreene er flere enn ledelsen ved skolen vil innrømme.

– Elevene på Tyholmen fikk vite om dette før oss, sier Lisa Petie Evensen.

– Skolen har forholdt seg til de faglige rådene vi har fått fra Bygg- og eiendomstjenesten i fylkeskommunen og fra Anticimex. Det er løpende kontakt med disse og nye tiltak vurderes fortløpende. Hvorvidt skolen burde informert elevene på et tidligere tidspunkt kan diskuteres, men rådene fra fagmiljøene gikk ikke i den retning, sier Marit Hoflandsdal, bygningsansvarlig ved Arendal videregående på vegne av rektor.

Les også
Elever er redde for å få med skjeggkre hjem fra skolen

Synlige spor

På Snapchat deles bilder og videoer av kreene i klasserommet, blant annet en video filmet tidligere i uken, der et skjeggkre klatrer nedover en gardin i klasserommet. I fullt dagslys.

Normalt er de små krypene nattaktive og piler unna når lyset kommer på.

Mens skolens ledelse sier de har hatt et mindre tilfelle av skjeggkre som er håndtert, opplever elevene en helt annen hverdag.

Les også
Slik rammes huseiere av skjeggkre: - Noen bryter sammen og må flytte ut

Full felle

Angrepet ble først oppdaget før jul, sier skolen.

Anticimex ble hentet inn for å kartlegge problemet og forsøke å bli kvitt kreene, men om innsatsen deres er vellykket, er ikke alle enige om.

SKJEGGKRE PÅ BARBU: Her er en av limfellene lærerne har satt opp på arbeidsrommet sitt. Et av kreene lever fortsatt. Foto: Frank Johannessen

I flere limfeller satt opp av lærere privat i et av arbeidsrommene i 4.etasje, er det skjeggkre. En av dem er det minst 12 kre som sitter fast i. Det ene beveger seg fortsatt. Ingen av dem skadedyrbekjemperne har satt opp har fangst.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Ekspertene har famlet i blinde i årevis. Nå har de funnet et våpen mot skjeggkre

Lærerne vil ikke si noe offisielt om skjeggkreene,

En av lærerne mener å ha sett de små krypene første gang for vel et år siden, mens andre mener det kryr av dem på skolen.

EKKELT: Rettslære-elevene i 2. klasse synes kreene er ekle, og vil helst ha et annet rom å sitte i. Foto: Frank Johannessen

Etterlyser feller

Men det er også flere av elevene som kun har hørt om kreene.

Selv i samme gang, er det enkelte klasserom der elevene jevnlig ser kreene, mens andre ikke har observert dem i det hele tatt.

– Hvorfor har de ikke vært her med fellene sine? Det er ekkelt med dem – og tenk om vi får dem med oss hjem! Vi kan jo ikke passe på hvis ikke vi får vite noe, sier Lisa Petie Evensen.

Dette er skjeggkre

* Skjeggkre er vingeløse insekter som hører til børstehalene og er blant de eldste insektene på jorda.

* De ble funnet for første gang i Norge i 2013 og over de siste årene har antall bekjempelser nærmest eksplodert.

* I Norge finner vi skjeggkre kun innendørs, oftest i nyere bygninger og spredt over hele landet.

* Skjeggkre har flere likhetstrekk med sølvkre, men er noe større (opptil 18 mm uten haletråder og antenner), mer «skjeggete» og har lengre haletråder.

* De trives best i miljø med høy fuktighet, men til forskjell fra sølvkre klarer skjeggkre seg også bra i tørre miljøer og kan derfor trives i hele huset.

* Skjeggkre er ikke farlige og gjør minimale materielle skader i bygg. De er likevel å regne som et skadedyr fordi de gjerne oppleves som sjenerende og ubehagelige.

* Er så godt som altetende, og selv små mengder tørrvarer, døde insekter, tørre plater eller andre organiske materialer kan holde en bestand i live.

* Utviklingen fra nymfe til voksen avhenger av temperatur og tar fra 18 måneder til 3 år.

* Er nattaktive.

Forstyrrende

Elevene selv mener skjeggkreene og bare vissheten om at de kan dra med seg skadedyrene med hjem, er forstyrrende på skoleinnsatsen.

De sjekker gjerne nå om det er skjeggkre på plassen sin, men vet mindre om hvordan de skal hindre kreene i å spre seg hjemme.

I mellomtiden er det ett sted de mener å kunne føle seg «trygge». For kantinebygget står som en egen bygning ute på skoleplassen.

Driveren vil ikke snakke om saken med Agderposten, men en lapp ved kassa forteller kort og greit om at elevene er velkomne til en skjeggkre-fri sone.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

VELKOMMEN: I kantinebygget henger denne lappen, som en stille kommentar til hva som skjer i hovedbygget. Foto: Frank Johannessen

Orienteringen

«I den senere tid er det gjort forekomst av skjeggkre i Barbu-bygget. Det synes å være økende. Skolen har siden skjeggkre ble oppdaget på Barbu varslet bygg- og eiendomsavdelingen i fylket og det ble gjort avtale med skadedyrfirmaet Anticimex som fortløpende kartlegger omfanget. De har satt ut mange feller på aktuelle steder i bygget og vurderer ytterligere tiltak om det er nødvendig», står det på skolens side på Itslearning, en plattform for kommunikasjon mellom elever, ansatte og skolen.