MOSDYR: Sjelden invasjonsart er funnet utenfor Tvedestrand i sommer. Har du sett denne før? Foto: Havforskningsinsituttet/Anders Jelmert

Sjelden art funnet på badetrapp i Tvedestrand

Havforskningsinstituttet vil gjerne høre fra deg, dersom du kommer over den fremmede og sjeldne arten.

En sjelden art i kategorien mosdyr er funnet på en badetrapp på Borøya utenfor Tvedestrand. Den sjeldne arten kan bli 10 centimeter, melder Havforskningsinstituttet på egne nettsider.

Mosdyr filtrerer sjøvann på samme måte som skjell, rur og maneter. De konkurrerer om plass og mat, sammen med makroalger, skjell, rur, sekkedyr og snegl.

Sendt til London

Det var Ralph Magne Johansen som fant den nye mosdyrarten i høsten 2020. Ved nærmere undersøkelser ble organismen funnet på brygger og båter og både hos ham selv og hos naboene.

Den ble sendt til naturhistorisk museum i London for sikker identifikasjon.

– Etter cirka en uke fikk vi bekreftet at det virkelig var Tricellaria inopinata, sier forsker Anders Jelmert i Havforskningsinstituttet.

Meld inn funn

Det nye mosdyrarten er nå meldt inn i Dugnad for havet. Havforskningsinstituttet ber publikum melde inn om man finner denne arten eller noe annet uvanlig i fjæra eller i sjøen.

Kan ha vært her lenge

Tricellaria inopinata er tidligere funnet i 2014 Florø og i Kristiansund i 2014, men dette nye funnstedet ligger oppstrøms for de tidligere funnene.

Det kan bety at den har vært på Sørlandet fra før 2014.

Kilde: Havforskningsinstituttet