annonse

Sikret videre utbygging av riksvei 9

MED I BUDSJETTET
MED I BUDSJETTET: Målet for riksvei 9 er gul stripe til Hovden. (Foto: Irene Hegge Guttormsen)

Veistrekningen Besteland–Helle med oppstart i 2019.

– Det er svært hyggelig at vi i dag har fått melding om at vi har fått med oss Stortingets transport- og kommunikasjonskomité på en enstemmig komitémerknad til budsjett 2019 som vil sikre videre utbygging av riksvei 9.

Det sier fylkesordfører Gro Bråten i en pressemelding:

– Hele Agderbenken på Stortinget har bidratt til dette, og vi har hatt et godt samarbeid med Setesdal regionråd og Sørlandsrådet. Takk til alle for et godt samarbeid. Nå må vi sikre at planen blir godkjent som forutsatt. Konsesjonskraftmidlene som er satt av til riksvei 9 vil blir brukt til å sikre oppstarten i 2019, sier fylkesordføreren.

Denne komitémerknad er vedtatt tatt inn i statsbudsjettet for 2019:

Rv. 9 Besteland–Helle

Komiteen viser til tidligere uttalelser fra komiteen med ønske om kontinuerlig og kostnadseffektiv utbygging av rv. 9, og til Stortingets vedtak om det samme. Strekningen Besteland–Helle kan igangsettes i 2019, under forutsetning av godkjent reguleringsplan og kostnadsramme, samt lokal finansiering for 2019.

annonse