annonse

Saksøker Nettbuss for 102 mill. kr

KRITISKE
KRITISKE: Administrerende direktør Olav Lj. Risdal, styreleder Tom Roger Øydne (innfelt, t.v.) og selskapets advokat Jon Midthjell vil ha svar, og starter sammen sin egen gransking av utbetalingene fra fylkeskommunen til Nettbuss i perioden 2004–2014. (Foto: )
Bussavtalene i Aust-Agder

Nettbuss får nå enda et søksmål mot seg: Evje-selskapet Konkurrenten.no krever 102 millioner kroner for ulovlig ekspressbusskonkurranse fra det statseide selskapet.

Bjørn Atle Eide

Bakgrunnen for kravet er det Konkurrenten.no mener er ulovlig busskonkurranse i strid med EØS-avtalen fra Nettbuss' side, melder Konkurrenten.no i en pressemelding fredag kveld.

Konkurrenten.no mener Nettbuss har kryssubsidiert omfattende tap på ekspressbussene sine med ulovlig statsstøtte som det NSB-eide selskapet ifølge norske myndigheter fikk utbetalt mellom 2004-2014 ved å innlevere uriktige produksjonsrapporter til Aust-Agder fylkeskommune.

.

Agderposten har fulgt bussaken siden 2007 -

- Forsøkt presset ut

-- Nettbuss har i mange år forsøkt å presse oss ut blant annet ved å øke avgangene sine med 238 prosent for å drive ned passasjerbelegget vårt på en kunstig måte og med store tap. Til sammenligning ligger den gjennomsnittlige veksten i det norske bussmarkedet på 1.5 prosent i året, sier styreleder Tom Roger Øydne i Konkurrenten.no i pressemeldingen.

av Nettbuss-avtalene, og .

Erstatningssaken kommer i kjølvannet av flere undersøkelser foretatt av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). ESA slo 7. mai 2015 fast at Nettbuss Sør AS har fått ulovlig konkurransevridende statsstøtte av Aust-Agder fylkeskommune i perioden 2004–2014.

Det ble blant annet påvist at fylkeskommunen har betalt for

.

Konkurrenten.no har utfordret det tidligere monopolet til Nettbuss på den viktige ekspressbussruten mellom Oslo og Kristiansand, som hvert år frakter mer enn en halv million passasjerer.

 - Startet i 2011

-- Hele sakskomplekset startet å rulle i 2011. Da gikk Konkurrenten.no til ESA etter å ha fattet mistanke om at Nettbuss mottok ulovlig statsstøtte i form av overbetaling for busskontrakter som selskapet hadde fått av det offentlige uten anbudskonkurranse, sier advokat Jon Midthjell, som representerer Konkurrenten.no, i pressemeldingen.

I 2012 slo ESA fast at Aust-Agder fylkeskommune tildelte Nettbuss kontrakter verdt mer enn 1.2 milliarder kroner uten anbudskonkurranse og i strid med EØS-avtalen, og startet deretter undersøkelser av om utbetalingene også var i strid med EØS-reglene om statsstøtte.

- En tilfeldighet

Under ESAs fire år lange etterforskning oppdaget norske myndigheter ifølge pressemeldingen fra Konkurrenten.no kun ved det de selv har beskrevet som en tilfeldighet, at Nettbuss hadde innlevert uriktige produksjonsrapporter som hadde ført til at selskapet hadde fått betalt for kjøring av skolebuss i 51 uker i året selv om skoleåret bare har 38 uker, for kjøring av ruter som var nedlagt, for ruter som ble betalt av andre kommuner og for konkurranseutsatte ruter som falt utenfor kontraktene.   

LES OGSÅ: 

-- De siste fire årene viser regnskapene at ekspressbussene til Nettbuss gikk med et driftstap på 58 millioner kroner. Tidligere ble disse tapene skjult i regnskapene fordi ekspressbussene lå under et datterselskap som også betjente kontraktskjøringen for det offentlige, sier styreleder Tom Roger Øydne i pressemeldingen. 

Ifølge advokat Jon Midthjell blir dette første gang en slik erstatningssak prøves for norske domstoler under EØS-avtalen.

- Vi forventer at den vil skape presedens for fremtidige saker, sier Midthjell.

Selv om busskontraktene ble tildelt av Aust-Agder fylkeskommune er det staten som formelt er ansvarlig for bruddene på EØS-avtalen som ESA til nå har funnet. 

Det fulle omfanget av saken er ennå ikke avklart fordi fylkeskommunen mener Nettbuss også har fått urettmessig utbetalt betydelige midler utover ESAs vedtak. Fylkeskommunen har gått til separat søksmål mot Nettbuss for å få tilbake alle de urettmessige utbetalingene. Saken er berammet i Aust-Agder tingrett i slutten av juni i år.

Fylkeskommunens krav, omtalt på "flere titalls millioner kroner, kommer i tillegg til erstatningskravet fra Konkurrenten.no i dag på 102.6 millioner kroner. 

Ifølge advokat Midthjell er det ventet at erstatningssaken til Konkurrenten.no vil komme opp for Oslo tingrett i 2017/18.

- Ikke grunnlag for krav

Administrerende direktør Ole Engebret Haugen i Nettbuss Sør AS sier i en SMS til Agderposten sent fredag kveld at selskapet fortsatt mener at det ikke er grunnlag for det tilbakebetalingskravet knyttet til ESA-saken som er satt opp mot Netbuss.

- Når det gjelder søksmålet fra Konkurrenten.no så har vi ingen kommentar til dtete, da vi ikke har sett søksmålet/saken fordi den foreløpig ikke er registrert inn hos Forliksrådet i Oslo, sier Nettbuss-direktør Ole Engebret Haugen.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på agderposten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse