KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener partiet har fått en viktig seier internt i regjeringen med løsningen for asylsøkere fra Moria-leiren som ble klar tirsdag.Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ropstad om Moria-løsning: Viktig seier for KrF i regjering

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener partiet har fått en viktig seier internt i regjeringen med løsningen for asylsøkere fra Moria-leiren som ble klar tirsdag.

Tirsdag ble regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre enige om at de vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme.

– Regjeringen har hele tiden ønsket en bred europeisk løsning, og nå slår vi fast hva vi mener med det. Forutsatt at minst 8–10 andre land i Europa realiserer sine uttak, så vil regjeringen bidra og hente sårbare barn og familier med stor sannsynlighet for opphold fra leirene i Hellas, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Viktig seier

– KrF har fått gjennomslag for en løsning i Moria-saken i regjering. Regjeringen forplikter seg nå til å delta i en felleseuropeisk løsning som også innebærer at Norge vil hente barn og familier til Norge, sier Ropstad til NTB.

– Dette er et viktig seier for KrF i regjering, mener han.

Saken har skapt trøbbel internt i regjeringen, hvor KrF og Venstre har stått mot Høyre i langtrukne forhandlinger.

– Det er viktig at Europa i fellesskap stiller opp og Norge bidrar med midler for å hjelpe Hellas og blant annet oppretter et eget mottak for 300 enslige mindreårige asylsøkere, sier Ropstad.

– Kompromissforslag

Voteringen ble gjort samme dag som Stortinget vedtok å liberalisere bioteknologiloven. For ordfører Ove Gundersen (KrF) i Froland er Moria-saken mager trøst.

– Det veier ikke opp for KrFs nederlag i den saken, som var av prinsipiell karakter, men isolert sett er det et bra vedtak å ta imot noen av barna. Saken har mange sider, men at vi kan få noen av de verst stilte ut av flyktningleieren støtter jeg, sier han til Agderposten.

Forutsetningen om at åtte til ti andre land gjør det samme oppfatter Gundersen som et kompromiss i regjeringen.

– Det var nok for å få Høyre med, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Enige før Stortinget samles

Nå er det tre partiene altså enige om en løsning, før Stortinget skal behandle forslag om saken denne uken.

– Norge påtok seg i 2015 å relokalisere 1.500 asylsøkere fra Italia og Hellas. Dette var en del av en større europeisk relokalisering, sier Mæland.

– I ettertid viste det seg at det nesten bare var Norge som levde opp til sine løfter. Derfor er det avgjørende at andre europeiske land faktisk bidrar til å relokalisere sammen med oss, understreker hun.

(©NTB)