PRESSEKONFERANSE: Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Lise Åserud/NTB

Regjeringen åpner for inntil fem gjester i hjemmet

Regjeringen fjerner rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme, men anbefaler fortsatt at folk begrenser sosial kontakt.

– Vi anbefaler at alle i størst mulig grad fortsatt begrenser sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun mandag orienterte i Stortinget om koronatiltakene.

Les også
Smittevernnivået på ungdomsskoler og videregående senkes til gult

Statsministeren understrekte at dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere. Men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Dette sa hun også:

Forbudet mot skjenking av alkohol blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

– I lys av den uoversiktlige smittesituasjonen har vi valgt å forlenge dette tiltaket, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin redegjørelse for Stortinget mandag.

Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført 4. januar.

Endringer i koronatiltakene

Statsminister Erna Solberg (H) orienterte mandag om en rekke endringer i de nasjonale koronatiltakene.

* Regjeringen fjerner rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme. De åpner for at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, men oppfordrer fortsatt til å begrense den sosiale kontakten.

* Smitteverntiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag. Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

* Forbudet mot skjenking av alkohol på restauranter og puber blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

* Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

* Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir videreført. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

* Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

* Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

* Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.

* Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

* Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

* Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne, sier statsministeren.

– De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet, sa Solberg.

Ordinær treningsaktivitet internt i lag, klubber og foreninger kan derfor gjennomføres.

– Men kamper, cuper og stevner, også for barn og unge må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan det trenes, dersom det er mulig å holde god avstand, sa Solberg videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stopper seriespill

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

– Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene, sa statsministeren.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand..